Paid computer class: Intermediate QuickBooks

Paid computer class: Intermediate QuickBooks

Resource Room: 3815 N. Cicero, Chicago, IL

The curriculum includes:

 • working with multiple users
 • customizing Forms and working with Layout Designer
 • customizing reports - advanced techniques
 • Online Payments and Intuit Payment Network
 • working with Time; working with Leads and potential customers
 • setting up budgets
 • calendars

The classes will meet on Saturdays from 10am to 2pm from October 31 to December 12, 2015. The tuition is $250 (check or money order). Basic computer literacy is required. The class will be conducted in Polish.

Registration in person at 3819 N. Cicero from Monday to Thursday. For more information regarding this class please call 773 282-1122 ext. 418

Płatny kurs komputerowy: Program QuickBooks na poziomie średniozaawansowanym

Pracownia komputerowa: 3815 N. Cicero, Chicago, IL

 • pracę z wieloma użytkownikami
 • pracę z narzędziami Forms i Layout Designer
 • tworzenie raportów
 • płatności przez Internet i w sieci Intuit
 • pracę z narzędziami Time, Leads i potencjalnymi klientami
 • tworzenie budżetów
 • pracę z kalendarzem

Zajęcia odbywać się będą w soboty od 10:00 do 14:00 od 31 października do 12 grudnia 2015. Cena wynosi $250 w formie czeku lub money order. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. W celu zapisania się na kurs należy zgłaszać się osobiście od poniedziałku do czwartku pod adres 3819 N. Cicero Ave.

Po więcej informacji na temat kursu można dzwonić pod numer telefonu 773 282-1122 wew. 418


The school is approved by the Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

The Polish American Association is not accredited with a U.S. Department of Education recognized accrediting body.

Complaints, which cannot be resolved by direct negotiation with the School in accordance to our written grievance policy, may be filed with the Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 or at complaints.ibhe.org/.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.