Computer Classes in January 2016

PAA offers the following computer classes in January and February of 2016 - classes will be conducted in Polish.

Basic Computer Literacy

 • introduction to basic computer knowledge
 • basic features of MS Word
 • Internet, e-mail

The tuition is $200 (check or money order). Classes will be conducted in Polish and will be offered at: 3815 N. Cicero Ave on Sundays 9am- 12:15pm from January 31 to April 24, 2016

Introduction to QuickBooks

 • bookkeeping fundamentals
 • setting up a company
 • working with lists
 • setting up inventory
 • invoicing for services
 • processing payments
 • working with bank accounts
 • entering and paying bills
 • interpreting financial reports

The tuition is $250. The class will be conducted in Polish and will meet on Saturdays 10am- 2pm from February 6 to March 12, 2016 at 3815 N. Cicero Ave.

Intermediate MS Word and Basic Excel

The curriculum includes:

 • text formatting
 • applying borders and shading
 • using tabs and styles
 • using, modifying and inserting pictures and symbols
 • creating tables and graphics, labels and envelopes
 • mail merge
 • keyboard navigation in MS Excel
 • data types
 • inserting data, functions and formulas

The tuition is $200. The classes will meet on Sundays from 9am to 1pm from February 21 to April 24, 2016 at 3815 N. Cicero Ave.

REGISTRATION IN PERSON FROM MONDAY TO THURSDAY AT 3819 N. CICERO AVE.

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL  773 282 1122 EXT. 418

Podstawy obsługi komputera

 • Zapoznanie z budową i obsługą komputera
 • Podstawowe funkcje programu MS Word
 • Wprowadzenie do Internetu, poczty elektroniczna, email

Cena wynosi $200 w formie czeku lub money order. W koszt wliczone są materiały i USB flash drive.

Kursy będą odbywać się przy: 3815 N. Cicero Ave w niedziele od 9 do 12:15 od 31 stycznia do 24 kwietnia 2016

Wprowadzenie do QuickBooks

 • Podstawowe terminy z księgowości
 • Ustawienie własnej firmy, praca z listami, kontami bankowymi oraz pozostałymi kontami
 • Wprowadzanie informacji o sprzedażach, przyjmowanie zapłat i robienie depozytów
 • Wprowadzanie i płacenie rachunków, analiza informacji finansowych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Płacenie podatków za sprzedaż, sporządzanie listy płac, faktury

Cena wynosi $250 w formie czeku lub money order. W koszt wliczone są materiały. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Kurs odbywać się będzie w soboty od 10:00 do 14:00 przy 3815 N. Cicero Ave od 6 lutego do 12 marca 2016.

Microsoft Word na poziomie średnio zaawansowanym i wprowadzenie do Excel

 • Program kursu obejmuje:
 • Zaawansowane formatowanie tekstu, wstawianie kolumn, ramek i symboli
 • Grafika, wstawianie zdjęć, pól z tekstem, operacje na obiektach graficznych programu Word
 • Adresowanie i drukowanie kopert, tworzenie i drukowanie etykiet
 • Tworzenie i edytowanie tabel
 • Mail merge (korespondencja seryjna - jednoczesne wysyłanie tego samego listu do wielu osób)
 • Menu programu Excel, wprowadzanie danych, formatowanie komórek, nagłówki i opisy tabel, operacje na wierszach i kolumnach
 • Podstawowe działania matematyczne
 • Sporządzenie domowego budżetu

Cena wynosi $200 w formie czeku lub money order. W koszt wliczone są materiały i USB flash drive.
Kurs będzie odbywać się przy 3815 N. Cicero Ave w niedziele od 9:00 do 13:00 od 21 lutego do 24 kwietnia 2016.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU POD ADRESEM 3819 N. CICERO AVE. PO WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA DZWONIĆ (773) 282-1122 WEW. 418


The school is approved by the Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

The Polish American Association is not accredited with a U.S. Department of Education recognized accrediting body.

Complaints, which cannot be resolved by direct negotiation with the School in accordance to our written grievance policy, may be filed with the Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 or at complaints.ibhe.org/.