Office Skills Training Program - January 2018

PAA's Introduction to Office Skills (General Office Information Support Assistant - GOISA) program provides 350 hours of classroom instruction in occupational and work skills to participants who are motivated to find a fulfilling career in an office environment.

The program trains future office assistants in today's most popular computer programs (MS Windows, Outlook, Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer, Quick Books) and other office skills, such as typing, basic bookkeeping, and accounting procedures. Students improve their communication and English language skills. They learn standards of office behavior, including: dress code; work habits and values; relating to the public, supervisors, and other employees. Students create a resume; learn about job sources and how to fill out a job application. They also participate in a mock job interview. The program lasts 18 weeks (4 days a week, 5 hours a day). Students must pass a test after each part of the covered material.

A person is enrolled when he or she completes the enrollment form provided by the City of Chicago Department of Family and Support Services, submits all required documentations, passes the English test with a score of at least 75%, and her or his income is calculated.

The program, including the textbook and other materials, is free of charge. Instruction takes place in a well equiped computer lab.  Each student has access to a computer and the Internet. The PAA provides placement assistance, which includes teaching job search, job readiness skills, as well as finding jobs for participants and placing them into unsubsidized employment. We follow up our students' employment after 30, 60, and 90 consecutive days of employment. Confirmation forms are signed by the employer.

All applicants must meet the following requirements:

1. be authorized to work in the U.S.A.
2. be 18 years of age or older
3. must live in the City of Chicago
4. have a low or moderate income status*

(*Please call the PAA for the current income eligibility figures)


The school is approved by the Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

The Polish American Association is not accredited with a U.S. Department of Education recognized accrediting body.

Complaints, which cannot be resolved by direct negotiation with the School in accordance to our written grievance policy, may be filed with the Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 or at complaints.ibhe.org/.


Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje raz w roku bezpłatny kurs GOISA (General Office Information Assistant) przygotowujący do pracy biurowej dla osób, które pragną znaleźć pracę w biurze lub chcą kontynuować zawód sekretarki wykonywany w Polsce.

Program GOISA opłacany jest przez Miasto Chicago (City of Chicago Department of Family and Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci.

W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • mieszkają w Chicago
  • mają pozwolenie na pracę w USA
  • ukończyły 18 lat
  • znają dobrze angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów.*

(* Informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w biurze ZAP.)

Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows Millenium oraz powszechnie używanymi programami biurowymi z pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer) oraz QuickBooks.
W ramach kursu studenci uczą się szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej, podstaw księgowości, prowadzenia dokumentacji biurowej, pisania resume i listów urzędowych.

Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie uczniów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami.
Uczniowie otrzymują książki oraz pomoce naukowe za darmo.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małych 12-to osobowych grupach w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od godz. 17:00 do 21:30, oraz w soboty od godz. 9:00 do 15:00 przez 5 miesięcy.

Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30-tu, 60-ciu i 90-ciu dniach pracy. ZAP oferuje swoim absolwentom pomoc w poszukiwaniu pracy.

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer (773) 282-1122 wew. 401.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org). Zrzeszenie Amerykańsko Polskie nie jest akredytowane przez uznany organ U.S. Department of Education.

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.