Important Update: Coronavirus

 Updated - March 29, 2020

WERSJA POLSKA NAJNOWSZEGO KOMUNIKATU Z 29 MARCA, 2020 PONIŻEJ - KLIKNIJ TUTAJ

PARA LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL ÚLTIMO MENSAJE DEL 29 DE MARZO DE 2020 - HAZ CLIC AQUÍ

A historic number of Illinois workers are being laid off because of the COVID-19 pandemic. The Governor has already taken steps to improve and streamline access to Unemployment Benefits.  If you have been laid off, or lost your job due to the pandemic, please read this article to learn how to can access your benefits quickly.

Employment Services continue assisting job seekers, please call 773 481-5412. Current clients are requested to contact case managers directly.

Effective Saturday March 21st, 2020, Governor JB Pritzker and the State of Illinois have issued a stay-at-home order in response to the COVID-19 pandemic. As much as the Polish American Association had hoped to continue providing services to our clients and community, to be in compliance with the State mandate, all programs that involve in- person interaction are suspended until April 7, 2020. Our staff will still be available to assist our customers over the phone. Please contact the appropriate Department below for assistance:

GENERAL COUNSELING: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347

 • services over the phone/virtually
HOMEMAKER SERVICES: 773-308-3313

DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS SERVICE: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343

 •  services over the phone
IMMIGRATION SERVICES: 773-427-6342

YOUTH SERVICES/COUNSELING: 773-427-6345

 • individual youth counseling/intakes: over the phone
 • Thursday parent support group: virtually
 • Saturday youth workshop: virtually
EDUCATION SERVICES: 773-481-5407

SUBSTANCE ABUSE COUNSELING: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349

 • services over the phone/virtually, individual and group treatment
STUDENT COORDINATOR: 773-481-5405 North, 773-767-7773 x 202 South
SUPERVISED VISITATIONS: 773-427-6343 (suspended) CNA PROGRAM: 773-481-5403

PAIP PROGRAM: 773-427-6357, 773-427-6313

 • PAIP groups are done virtually, assignments are provided to clients via email
CITIZENSHIP PROGRAM: 773-481-5400

PUBLIC BENEFITS (SNAP, Medicaid/Medicare): 773-424-7841

 • services over the phone
 • applications are submitted online electronically
 • all previously made appointments are competed over-the-phone
 • clients can still inquire about Medicare over the phone
EMPLOYMENT SERVICES: 773-481-5418, 773-481-5412

DAY HOMELESS SHELTER FOR MEN: 773-427-6319

 • suspended
CAREER CENTER: 773-481-5414 

COURT-ORDERED PARENTING CLASSESS: 773-427-6343

 • Staff continue to provide services over-the-phone/virtually

SUSPENDED SERVICES:

 • TURNING POINT DAY SHELTER FOR MEN - however, clients can still contact 773-427-6319 for assistance in finding open Homeless Shelters/LINEAP PROGRAM
 • MONDAY CO-DEPENDENT SUPPORT GROUP
 • FOOD PANTRY
 • SUPERVISED VISITATIONS

**Payments can only be taken online via credit card at this time. (polish.org/pay)

Thank you for your understanding and support. The safety of our clients and our staff is paramount. Please stay safe in the days to come and check our website regularly for new updates at our website. We look forward to seeing you in the near future.

IMORTANT UPDATE: Starting March 21, 2020, due to the COVID-19 pandemic, the PAA Food Pantry is closed until further notice. The following food pantries are still open: CLICK HERE.

 NAJNOWSZE ZMIANY: 29 MARCA, 2020

Epidemia korono-wirusa (COVID-19) spowodowała, że rekordowa liczba pracowników w stanie Illinois straciła zatrudnienie. Gubernator Illinois podjął dzałania, celem których jest przyspieszenie procesu aplikowania o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Benefits). Jeśli straciłeś pracę z powodu epidemii COVOD-19 prosimy o przeczytanie TEGO ARTYKUŁU - KLIKNIJ TUTAJ

Biuro Pośrednictwa Pracy pomaga osobom szujakacym zatrudnienia telefonicznie - prosimy dzwonić na numer 773-481-5412. Obecni klienci (osoby, które już mają sprawy w toku) proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami PAA, którzy prowadzą ich sprawy.

W dniu 21 marca, 2020, wszedł w życie nakaz pozostawania w domu wydany przez gubernatora JB Pritzkera i wadze stanu Illinois w ramach odpowiedzi na pandemię COVID-19. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie zamierzało kontynuować serwisy dla swoich klientów i społeczności, ale w celu podporządkowania się nakazom gubernatora wszystkie programy, które oparte są na osobistym kontakcie zostają zawieszone do 7 kwietnia 2020. Pracownicy PAA będą pomagać naszym klientom tylko przez telefon. Prosimy o kontakt z odpowiednim oddziałem w celu uzyskania pomocy:

Poradnictwo psychologiczne**: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347

 • porad dokonujemy telefonicznie

Świadczenia publiczne (SNAP znaczki żywnościowe, Medicaid/Medicare): 773-424-7841

 • kontakt tylko telefoniczny, aplikacje składane są tylko przez internet
 • wszystkie poprzednio umówione wizyty - tylko telefonicznie
 • w sprawach Medicare prosimy o kontakt tel.

Przemoc domowa dla poszkodowanych: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343

 • porad dokonujemy tylko telefonicznie
Dzienne schronisko dla bezdomych mężczyzn: 773-427-6319, 773-427-6301

Poradnictwo dla młodzieży: 773-427-6345

 • porady indywidualne tylko telefonicznie
 • czwartkowe grupy wsparcia dla rodziców: wirtualnie
 • sobotnie seminaria dla młodzieży: wirtualnie
Program pomocy domowej dla osób starszych: 773-308-3313

Poradnia uzależnień: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349

 • porady tylko telefonicznie, grupy wsparcia-wirtualnie
Serwisy imigracyjne: 773-427-6342
Nadzorowane wizyty z dzieckiem**: 773-427-6343 (zawieszone do odwołania) Serwisy edukacyjne: 773-481-5407

Program dla sprawców przemocy: 773-427-6357, 773-427-6313

 • grupy wsparcia tylko wirtualnie, zadania przesyłane e-mailem
Informacje dla studentów: 773-481-5405 North, 773-767-7773 x 202 South
Program na pomoc pielęgniarską CNA: 773-481-5403 Kursy na obywatelstwo: 773-481-5400
Poradnia zawodowa: 773-481-5414 DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY: 773-481-5412

PROGRAMY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA:

 • dzienne schronisko dla bezdomych mężczyzn; cały czas można uzyskać telefoniczną poradę w sprawie znalezienia schroniska dla bezdomnych: 773-427-6319
 • poniedziałkowe grupy wsparcia
 • pomoc żywnościowa
 • nadzorowany kontakt z dzieckiem
 

**Opłat można obecnie dokonywać tylko przez internet kartą kredytową na stronie polish.org/pay.

Dziękujęmy za zrozumienie i wsparcie. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Prosimy pozostać w domu i sprawdzać naszą stronę internetową regularnie. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości.

WAŻNA INFORMACJA: Poczynając od 21 marca, 2020 PAA Food Pantry jest zamknięta z powodu epidemii COVID-19 aż do odwołania. Następujące punkty dydtrybucji pomocy żywnościowej są nadal otwarte: KLIKNIJ TUTAJ.

29 DE MARZO DE 2020

Una cantidad histórica de empleados de Illinois están despedidos por causa de la pandemia COVID-19. El gobernador ya ha tomado medidas para mejorar y optimizar el acceso al subsidio de cesantía. Si ústed ha sido despedido, o ha perdido su trabajo debido a la pandemia, por favor lea este artículo para aprender cómo puede acceder su subsidio lo antes posible.

El Departamento de Servicios de Empleo continúa ayudando a quienes buscan trabajo, por favor llame al 773 481-5412. Clientes actuales comuniquesen con el administrador de su caso directamente.

El Gobernador JB Pritzker y el estado de Illinois emitieron una orden de “quédate en casa” el sábado 21 de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Asociación Estadounidense Polaca tenía la esperanza de continuar brindando servicios a nuestros clientes y la comunidad, pero para cumplir con el mandato del Estado, todos los programas que involucran interacción personal están suspendidos hasta el martes, 7 de abril de 2020.

Nuestro personal aún estará disponible para ayudar a nuestros clientes a través de llamadas telefónicas.  Para asistencia contacte el departamento correspondiente enumerado a continuación:

ASESORÍA GENERAL: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347 SERVICIOS DE HOMEMAKER: 773-308-3313
VIOLENCIA DOMÉSTICA: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343 SERVICIOS DE INMIGRACIÓN: 773-427-6342
SERVICIOS JUVENILES / CONSEJERÍA: 773-427-6345 SERVICIOS DE EDUCACIÓN: 773-481-5407
CONSEJERÍA DE ABUSO DE SUSTANCIAS: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349 COORDINADOR ESTUDIANTIL: 773-481-5405 Norte, 773-767-7773 x 202 Sur
VISITAS SUPERVISADAS: 773-427-6343 PROGRAMA DE CNA: 773-481-5403
PROGRAMA PAIP: 773-427-6357, 773-427-6313 PROGRAMA DE CIUDADANÍA: 773-481-5400
BENEFICIOS PÚBLICOS (SNAP, Medicaid / Medicare): 773-424-7841 SERVICIOS DE EMPLEO: 773-481-5418, 773-481-5412
REFUGIO DÍA SIN HOGAR PARA HOMBRES: 773-427-6319, 773-427-6301 CENTRO DE CARRERAS: 773-481-5414 

**Durante este periodo sólo podemos aceptar sus pagos con tarjeta de crédito. (polish.org/pay)

Gracias por su comprensión y apoyo. La seguridad de nuestros clientes y nuestro personal es primordial. Manténgase seguro durante los próximos días y visite nuestra página web regularmente para obtener nuevas actualizaciones en www.polish.org. Esperamos verlos en un futuro cercano.

AVISO IMPORTANTE: Debido a la pandemia COVID-19, la despensa de alimentos PAA estará cerrada a partir del 21 de marzo del 2020, hasta nuevo aviso. Las siguientes despensas de alimentos aún estarán abiertas: HAZ CLIC AQUÍ.

All changes will take effect from March 19, 2020 6 am.

SNAP/Medicaid/Medicare BENEFITS will be completed and submitted to the State online. Staff will contact clients to inform them that they do not need to come into the office for an in-person appointment. The case manager will contact them at the time of their scheduled appointment by phone (773) 282-8206 to complete the application.

Clients can still inquire about Medicare over the phone with Iwona Brzezinska at (773) 767-7773 ext. 203.

IMMIGRANT SERVICES are suspended due to USCIS’s temporary closure. Given the necessity of preparing clients’ applications and signing in person, Immigrant Services and the TACOM housing program will provide services only by phone at  the following numbers until 3/31/2020, when the situation will be reevaluated. Grazyna Zajaczkowska at 773-427-6342, Beata Fejkiel at 773-427-6340, Maria Flis at 773-427-6353, and Tomasz Kuznar at 773-427-6341.

INDIVIDUAL Domestic Violence COUNSELING will only be conducted by phone at (773)427-6331 until 3/31/2020, when the situation will be reevaluated.

INDIVIDUAL YOUTH COUNSELING/INTAKES will only be conducted over the phone at (773)427-6345 until 3/31/2020 when the situation will be reevaluated.

GENERAL COUNSELING will only be conducted over the phone at (773) 427-6354 until 3/31/2020 when the situation will be reevaluated. Payments must be collected online PRIOR to the counseling session at polish.org/pay

THE PAIP WEDNESDAY GROUP will conduct all intake over the phone, and groups will meet via video conferencing/phone. Assignments will be given via emails.

Individual assessments, substance abuse counseling will be done over the phone – staff have been instructed to contact clients to inform them of this change.

CAREER CENTER career counseling will only be conducted over the phone at 773-481-5414.

The following programs are postponed, and will be revisited March 31, 2020:

DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS SERVICES:

 • DV TUESDAY SUPPORT GROUP
 • MONDAY CO-DEPENDENT SUPPORT GROUP YOUTH SERVICES
 • THURSDAY PARENT SUPPORT GROUP
 • SATURDAY YOUTH WORKSHOP
 • CEDA PROGRAM

The following programs have been temporarily CANCELED:

 • All ADULT EDUCATION classes including Citizenship, ESL, Vocational Training, CNA, and Offices Skills and Introduction to QuickBooks (scheduled to resume 4/18/20)
 • Career Center Seminars
 • WIOA Program Orientations
 • Job Readiness Workshops
 • Resource Rooms North and South (computer labs) are closed

Poniższe rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 19 marca, 2020 od godz. 6 rano

W związku z pandemią COVID-19 Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie wdraża zalecenia Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia swoich klientów, studentów i pracowników. W celu utrzymania wymaganego dystansu społecznego, niektóre programy zostają zawieszone aż do odwołania. Inne niezbędne serwisy będą dalej prowadzone tylko przez telefon i komputer.

Będziemy kontynuować następujące serwisy: 

Świadczenia (Benefits) SNAP/Medicaid/Medicare będą wypełniane i składane do biur stanu na internecie. Pracownicy będą kontaktować się z klientami w celu poinformowania ich, że nie muszą przychodzić osobiście. Osoba zajmująca się ich sprawą skontaktuje się z nimi w porze umówionej wizyty przez telefon w celu wypełnienia aplikacji.

Klienci mogą zadawać pytania Iwonie Brzezińskiej na temat Medicare przez telefon: (773) 767-7773 wewnętrzny 203.

Serwisy Imigracyjne są zawieszone ze względu na tymczasowo zamknięte USCIC. Ponieważ aplikacje klientów muszą być przygotowywane osobiście, a klienci muszą się zapisywać na wizyty, Serwisy Imigracyjne i Program Mieszkaniowy TACOM będą działać tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona. Prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: Grażyna Zajączkowska 773 427-6342, Beata Fejkiel 773 427-6340, Maria Flis 773 427-6353, Tomasz Kuznar 773 427-6341.

Indywidualna Poradnia w sprawach przemocy domowej będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773)427-6331.

Indywidualna Poradnia Dla Młodzieży oraz przyjmowanie nowych spraw będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773)427-6331.

Ogólna Poradnia będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773) 427-6354. Opłaty związane z tym typem usługi muszą zostać uiszczone PRZED sesją terapeutyczną tylko przez internet przy uzyciu karty kredytowej na stronie polish.org/pay

Indywidualne oceny i terapia uzależnień od substancji będą prowadzone przez telefon – pracownicy zostali poinstruowani, żeby skontaktowali się z klientami i poinformowali ich o tej zmianie.

Poradnia Zawodowa będzie działać tylko przez telefon pod numerem 773 481-5414.

Biuro Pośrednictwa Pracy będzie w dalszym ciągu pomagać szukającym zatrudnienia. Prosimy klientów o telefon pod numer 773 481-5412 przed wizytą w naszych biurach. Wszyscy klienci będą musieli przejść ocenę stanu zdrowia COVID-19 przed spotkaniem z osobą zajmującą się ich sprawą.

Następujące program zostają czasowo zawieszone i decyzja o ich wznowieniu bedzie rozpatrzona 31 marca 2020:

 • Serwisy dla ofiar przemowy domowej
 • DV wtorkowa grupa wsparcia
 • Poniedziałkowa młodzieżowa grupa wsparcia współuzależnień
 • Czwartkowa grupa wsparcia dla rodziców
 • Sobotnie warsztaty dla młodzieży
 • Program CEDA

Następujące program zostają tymczasowo odwołane:

 • Wszystkie zajęcia kształcenia dla dorosłych włącznie z przygotowaniem do egzaminu na obywatelstwo, języka angielskiego, szkolenia zawodowe, kurs umiejętności biurowych GOISA, CNA i wprowadzenia do QuickBooks (planowane wznowienie 18 kwietnia 2020)
 • Seminaria Poradni Zawodowej
 • Programy orientacyjne WIOA
 • Warsztaty przygotowania do pracy
 • Resource Rooms (pracownie komputerowe) w lokalizacjach północnej i południowej są zamknięte

March 18, 2020

Please be advised that the PAA's Resource Rooms (Computer Labs at North-Side Location: 3815 N. Cicero Ave, 6276 W. Archer Ave.)  are closed until further notice.

Laboratoria komputerowe w obu naszych lokalizacjach 3815 N. Cicero Ave i 6276 W. Archer Ave. są zamknięte aż do odwołania.

To maintain CDC standards of safe distancing, until further notice we will only accept online credit card payments for services at polish.org/pay

W celu utrzymywania standardów Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) utrzymywania bezpiecznego dystansu opłaty za serwisy aż do odwołania przyjmować będziemy wyłącznie internetowo przez karty kredytowe na stronie polish.org/pay

ENGLISH

The Polish American Association is committed to ensuring the health and safety of its clients, students and staff as we work to maintain the CDC and WHO guidelines on limiting individual exposure to COVID-19, and containing its spread further into the community.

We will begin instituting new protocols to ensure that our most vulnerable clients are not forgotten during this required necessary period of distancing. The pandemic may be with us for months; we need your help now.

Your donations will provide food and access to health care. It will cover unanticipated costs for those who lose their low-wage jobs. Now, more than ever, we are called upon to help those who for whom this pandemic will be catastrophic. Your gift has never been more important. Please give generously today.

POLISH

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie stawia sobie za cel zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów, studentów i pracowników. Pracujemy nad wdrażaniem zaleceń Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), czyli zmniejszanie kontaktu z chorymi na COVID-19 oraz ograniczanie jego rozprzestrzeniania się. Wprowadzamy nowe protokoły mające na celu zapewnienie, by nasi klienci najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo nie pozostali bez opieki w obecnym okresie utrzymywania dystansu społecznego. Obecna pandemia może trwać miesiące; potrzebujemy Państwa pomocy już teraz.

Donacje Państwa zapewnią wyżywienie i dostęp do opieki medycznej. Pokryją nieprzewidziane wydatki dla tych, którzy stracą nisko płatne prace. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy pomóc tym, dla których ta pandemia może stać się katastrofą. Datki Państwa nigdy nie były bardziej istotne. Prosimy o wsparcie i donację.