Important Update: Coronavirus

Please contact the appropriate Department for assistance - PHONE DIRECTORY IN THE TABLE BELOW.

WERSJA POLSKA NAJNOWSZEGO KOMUNIKATU Z 28 MAJA, 2020 PONIŻEJ - KLIKNIJ TUTAJ

PARA LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DEL ÚLTIMO MENSAJE DEL 28 DE MAYO DE 2020 - HAZ CLIC AQUÍ

Updated - May 28, 2020

IMORTANT UPDATE: Know Your Rights: Residential Tenant Lockout Guidance: https://www.chicago.gov/city/en/depts/doh/provdrs/renters/svcs/lockout.html


The Illinois Department of Employment Security (IDES) released new instructions for 1099 workers who have lost work due to COVID-19. Workers who believe they may be eligible for new federal benefits under the Pandemic Unemployment Assistance (PUA) program, must first apply for regular unemployment insurance before applying for benefits under PUA. More info on IDES website: https://www2.illinois.gov/ides/SitePages/NewsArticleDisplay.aspx?NewsID=500 

The Illinois Department of Health is providing daily COVID-19 updates at dph.illinois.gov/covid19. It contains information about the number of new cases, testing results and locations, and general information to help us manage under stay-at-home orders as well as public health approach to safely reopen our state.

For online information about resources available for crime victims, provided by the Illinois Attorney General, please click on the link below. For more information and assistance contact the Polish American Association Domestic Violence program at 773-427-6331, 773-427-6333, 773-427-6343.

https://illinoisattorneygeneral.gov/victims/resources.html 

People fleeing domestic violence can now get free hotel rooms during the pandemic. Those who need a room can call or text the Illinois Domestic Violence Hotline anytime at 877-863-6338.

We are all doing our best during these very difficult COVID-19 days. Sheltering in place creates tremendous stress for ourselves and our families. Below are several articles that can help us deal with losing a job or being laid off, home schooling our children, trying to keep them entertained, putting food on the table, and keeping all our loved ones safe. We hope these are helpful to you. If you have a stress reliever that you want to share with others, let us know at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html

https://www.nami.org/covid-19-guide

Due to the COVID-19 pandemic, the PAA Food Pantry is closed until further notice. The following food pantries are still open: CLICK HERE.

The Illinois Department of Human Services (IDHS) is issuing emergency SNAP (LINK) supplements to more than 450,000 SNAP households to help buy food during the pandemic crisis. Congress approved special SNAP supplemental benefits in response to the COVID-19 pandemic under the Families First Coronavirus Response Act. More info HERE.

For COVID-19 updates and general information about City of Chicago resources including health, food, housing, schools and more, click HERE.

As the COVID-19 Pandemic continues to keep people home and unable to work, the Polish American Association needs your help to ensure families have the necessities they need to stay safe. If you are still working or can afford to donate, please do it today: HERE We need the support of the entire community today, more than ever. Please remember to complete your Census Questionnaire this week. More about 2020 Census: polish.org/census2020

A historic number of Illinois workers are being laid off because of the COVID-19 pandemic. The Governor has already taken steps to improve and streamline access to Unemployment Benefits.  If you have been laid off, or lost your job due to the pandemic, please read this article to learn how to can access your benefits quickly.

We’re all relying on the internet more than ever during this period of social distancing and isolation. You can get no-cost, in-home internet for up to two months during the new coronavirus (COVID-19) outbreak if you qualify. Learn more at https://www.internetessentials.com (Comcast) or https://www.att.com/shop/internet/access/ (AT&T).

Effective Saturday March 21st, 2020, Governor JB Pritzker and the State of Illinois have issued a stay-at-home order in response to the COVID-19 pandemic. As much as the Polish American Association had hoped to continue providing services to our clients and community, to be in compliance with the State mandate, all programs that involve in- person interaction are suspended until April 30, 2020. Our staff will still be available to assist our customers over the phone. Please contact the appropriate Department below for assistance:

GENERAL COUNSELING: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347

 • services over the phone/virtually
HOMEMAKER SERVICES: 773-308-3313

DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS SERVICE: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343

 •  services over the phone
IMMIGRATION SERVICES: 773-427-6342

YOUTH SERVICES/COUNSELING: 773-427-6345

 • individual youth counseling/intakes: over the phone
 • Thursday parent support group: virtually
 • Saturday youth workshop: virtually
EDUCATION SERVICES: 773-481-5407

SUBSTANCE ABUSE COUNSELING: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349

 • services over the phone/virtually, individual and group treatment
STUDENT COORDINATOR: 773-481-5405 North, 773-767-7773 x 202 South
SUPERVISED VISITATIONS: 773-427-6343 (suspended) CNA PROGRAM: 773-481-5403

PAIP PROGRAM: 773-427-6357, 773-427-6313

 • PAIP groups are done virtually, assignments are provided to clients via email
CITIZENSHIP PROGRAM: 773-481-5400

PUBLIC BENEFITS (SNAP, Medicaid/Medicare): 773-424-7841

 • services over the phone
 • applications are submitted online electronically
 • all previously made appointments are competed over-the-phone
 • clients can still inquire about Medicare over the phone

EMPLOYMENT SERVICES: 773-481-5418, 773-481-5413, 773-481-5417, 773-481-5419, 773-481-5423

 • Employment Services continue assisting job seekers, please call 773 481-5413, 773-481-5419, 773-481-5423.
 • Current clients are requested to contact case managers directly.

DAY HOMELESS SHELTER FOR MEN: 773-427-6319

 • suspended

CAREER CENTER: 773-481-5414

 • suspended

COURT-ORDERED PARENTING CLASSESS: 773-427-6343

 • Staff continue to provide services over-the-phone/virtually

SUSPENDED SERVICES:

 • TURNING POINT DAY SHELTER FOR MEN - however, clients can still contact 773-427-6319 for assistance in finding open Homeless Shelters/LINEAP PROGRAM
 • MONDAY CO-DEPENDENT SUPPORT GROUP
 • FOOD PANTRY
 • SUPERVISED VISITATIONS

**Payments can only be taken online via credit card at this time. (polish.org/pay)

Thank you for your understanding and support. The safety of our clients and our staff is paramount. Please stay safe in the days to come and check our website regularly for new updates at our website. We look forward to seeing you in the near future.

NAJNOWSZE ZMIANY: 28 MAJA, 2020

WAŻNE: Znaj swoje prawa - przepisy dotyczące tzw. "lockout": https://www.polish.org/upload_files/doh-lockout-guidance-polish.pdf


Illinois Department of Employment Security (IDES) opublikował nowe instrukcje dla pracowników rozliczających się na formie 1099 (tzw. selfemployed czyli pracujący na własny rachunek), którzy stracili pracę z powodu pandemii COVID-19. Pracownicy, którzy przekonani są, że mają prawo uzyskać dodatkowe świadczenia z tego tytułu w ramach Pandemic Employment Assistance (PUA) muszą najpierw zaaplikować o regularny zasiłek dla bezrobotnych. Więcej informacji w języku angielskim na stronie IDES: https://www2.illinois.gov/ides/SitePages/NewsArticleDisplay.aspx?NewsID=500

Departament Ochrony Zdrowia Illinois publikuje codzienne raporty i statystyki dotyczące pandemii COVID-19 na stronie: http://www.dph.illinois.gov/covid19 - strona zawiera informacje o nowych zachorowaniach, wynikach testów, lokalizacjach placówek, gdzie można wykonać test, informacje mające wesprzeć mieszkańców w czasie przymusowego pozostawania w domach oraz wytyczne odnośnie bezpiecznego stopniowego otwierania stanowej gospodarki.

Informacja o pomocy dla ofiar przestępstw dostepna jest na stronie internetowej Prokuratora Generalnego stanu Illinois: https://illinoisattorneygeneral.gov/victims/resources.html. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy dzwonić na numer działu do spraw przemocy domowej Zrzeszenia Amerykansko-Polskiego: 773-427-6331773-427-6333, 773-427-6343.

Osoby szukające schronienia w obliczu przemocy domowej mogą uzyskać bezpłatny pokój hotelowy w czasie pandemii. Osoby potrzebujące pokoju mogą zadzwonić albo wysłać wiadomość tekstową do Illinois Domestic Violence Hotline niezależnie od pory dnia na numer 877-863-6338.

W niezwykle trudnym czasie pandemii COVID-19 wszystcy staramy się normalnie funkcjonować. Pozostawanie w domu jest źródłem dużego stresu dla nas wszystkich i naszych rodzin. Poniżej znajdziecie państwo linki do dwóch artykułów z pomocnymi uwagami o tym jak radzić sobie z utratą pracy, nauczaniem domowym naszych dzieci i utrzymywaniem ich w dobrym nastroju, codziennym przygotowaniem posiłków oraz zapewieniem naszym najbliższym bezpieczeństwa. Jeśli znacie Państwo inne metody radzenia sobie ze stressem prosimy o podzielenie się z nami: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html (TŁUMACZENIE NA JĘZ. POLSKI TUTAJ)
https://www.nami.org/covid-19-guide

Departament Ochrony Zdrowia Illinois publikuje codzienne raporty i statystyki dotyczące pandemii COVID-19 na stronie: http://www.dph.illinois.gov/covid19 - strona zawiera informacje o nowych zachorowaniach, wynikach testów, lokalizacjach placówek, gdzie można wykonać test oraz ogólne informacje mające wesprzeć mieszkańców w czasie przymusowego pozostawania w domach.

PAA Food Pantry jest zamknięta z powodu epidemii COVID-19 aż do odwołania. Następujące punkty dydtrybucji pomocy żywnościowej są nadal otwarte: KLIKNIJ TUTAJ.

Wydzial Spraw Spolecznych stanu Illinois (Illinois Department of Human Services, IDHS) przydziela dodatkowe świadczenia SNAP (LINK) dla 450,000 gospodarstw domowych korzystajacych ze SNAP w celu zakupu żywnosci w czasie epidemii. Kongres zatwierdził dodatkowe świadczenia SNAP, jako odpowiedz na pandemie COVID-19 uchwalając ustawę Families First Coronavirus Response Act. Wiecej szczególów TUTAJ.

Ogólne informacje na temat sytuacji w Chicago związanej z pandemię COVID-19, dotyczące służby zdrowia, żywności, szkolnictwa i innych dostępne są na stronie internetowej urzędu miasta Chicago, również w języku polskim: TUTAJ.

Pracownicy PAA będą pomagać naszym klientom tylko przez telefon. Aby uzyskać pomoc - prosimy o kontakt z odpowiedznim departamentem. Lista numerów telefonów w tabeli poniżej.

Podczas kiedy pandemia koronawirusa trzyma nas wszystkich w domach uiemożliwiając pracę i pozbawiając dochodu zadaniem Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego jest niezbędna pomoc rodzinom w naszej społeczności, które zmuszone są pozostać w domu. Jeśli mają Państwo pracę i możecie pozwolić sobie na pomoc finansową naszej organizacji, prosimy zróbcie to dzisiaj: TUTAJ. Potrzebujemy waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Prosimy również, abyście pamiętali Państwo o wypełnieniu kwestionariusza Spisu Powszechnego - Census 2020. Więcej na temat spisu powszechnego: polish.org/census2020

Epidemia korono-wirusa (COVID-19) spowodowała, że rekordowa liczba pracowników w stanie Illinois straciła zatrudnienie. Gubernator Illinois podjął dzałania, celem których jest przyspieszenie procesu aplikowania o zasiłek dla bezrobotnych (Unemployment Benefits). Jeśli straciłeś pracę z powodu epidemii COVOD-19 prosimy o przeczytanie TEGO ARTYKUŁU - KLIKNIJ TUTAJ.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie izolacji bardzo ważne jest niezawodne połączenie internetowe. Dostawcy internetu umożliwiają bezpłatny dostęp do internetu przez dwa pierwsze miesiące dla osób, które się kwalifikują. Po więcej informacji prosimy owdiedzić strony internetowe https://www.internetessentials.com (Comcast) lub https://www.att.com/shop/internet/access/ (AT&T).

W dniu 21 marca, 2020, wszedł w życie nakaz pozostawania w domu wydany przez gubernatora JB Pritzkera i wadze stanu Illinois w ramach odpowiedzi na pandemię COVID-19. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie zamierzało kontynuować serwisy dla swoich klientów i społeczności, ale w celu podporządkowania się nakazom gubernatora wszystkie programy, które oparte są na osobistym kontakcie zostają zawieszone do 30 kwietnia 2020. Pracownicy PAA będą pomagać naszym klientom tylko przez telefon. Prosimy o kontakt z odpowiednim oddziałem w celu uzyskania pomocy:

Poradnictwo psychologiczne**: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347

 • porad dokonujemy telefonicznie

Świadczenia publiczne (SNAP znaczki żywnościowe, Medicaid/Medicare): 773-424-7841

 • kontakt tylko telefoniczny, aplikacje składane są tylko przez internet
 • wszystkie poprzednio umówione wizyty - tylko telefonicznie
 • w sprawach Medicare prosimy o kontakt tel.

Przemoc domowa dla poszkodowanych: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343

 • porad dokonujemy tylko telefonicznie
Dzienne schronisko dla bezdomych mężczyzn: 773-427-6319, 773-427-6301

Poradnictwo dla młodzieży: 773-427-6345

 • porady indywidualne tylko telefonicznie
 • czwartkowe grupy wsparcia dla rodziców: wirtualnie
 • sobotnie seminaria dla młodzieży: wirtualnie
Program pomocy domowej dla osób starszych: 773-308-3313

Poradnia uzależnień: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349

 • porady tylko telefonicznie, grupy wsparcia-wirtualnie
Serwisy imigracyjne: 773-427-6342
Nadzorowane wizyty z dzieckiem**: 773-427-6343 (zawieszone do odwołania) Serwisy edukacyjne: 773-481-5407

Program dla sprawców przemocy: 773-427-6357, 773-427-6313

 • grupy wsparcia tylko wirtualnie, zadania przesyłane e-mailem
Informacje dla studentów: 773-481-5405 North, 773-767-7773 x 202 South
Program na pomoc pielęgniarską CNA: 773-481-5403 Kursy na obywatelstwo: 773-481-5400

Poradnia zawodowa: 773-481-5414

 • zawieszone do odwołania
DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY: 773-481-5418, 773-481-5413, 773-481-5417, 773-481-5419, 773-481-5423
 • Biuro Pośrednictwa Pracy pomaga osobom szujakacym zatrudnienia telefonicznie - prosimy dzwonić na numer 773-481-5413, 773-481-5419, 773-481-5423
 • Obecni klienci (osoby, które już mają sprawy w toku) proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikami PAA, którzy prowadzą ich sprawy.

PROGRAMY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA:

 • dzienne schronisko dla bezdomych mężczyzn; cały czas można uzyskać telefoniczną poradę w sprawie znalezienia schroniska dla bezdomnych: 773-427-6319
 • poniedziałkowe grupy wsparcia
 • pomoc żywnościowa
 • nadzorowany kontakt z dzieckiem
 

**Opłat można obecnie dokonywać tylko przez internet kartą kredytową na stronie polish.org/pay.

Dziękujęmy za zrozumienie i wsparcie. Bezpieczeństwo naszych klientów jest dla nas najważniejsze. Prosimy pozostać w domu i sprawdzać naszą stronę internetową regularnie. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości.

28 DE MAYO DE 2020

AVISO IMPORTANTE: 

Bloqueo de inquilinos residenciales - Conozca sus derechos: https://www.polish.org/upload_files/doh-lockout-guidance-spanish.pdf

El Departamento de Seguridad en el Empleo de Illinois hoy emitió nuevas instrucciones para trabajadores autónomos que han perdido su trabajo debido a COVID-19. Empleados que creen que sean personas con derecho a nuevas prestaciones federales bajo el programa de Pandemia Asistencia por Desempleo, primero deben solicitar seguro de desempleo normal antes de solicitar los beneficios bajo el programa. Más información cuando haga clic al enlace abajo.

https://www2.illinois.gov/ides/SitePages/NewsArticleDisplay.aspx?NewsID=500

El Departamento de Salud de Illinois está proveyendo noticias diarias de COVID-19 en http://www.dph.illinois.gov/covid19. Contiene información sobre la cantidad de casos nuevos, los resultados y sitios de pruebas e información general para ayudarnos arreglárselas bajo los ordenes de quédese en casa además de la estrategia sanitaria para reabrir nuestro estado cuidadosamente.

Los recursos en la red provisto por Procurador General de Illinois están disponibles para víctimas de crimen. Para más información por favor contacte el programa de violencia doméstica de Asociación Polaca Americana a 773-427-6331,773-427-6333, 773-427-6343https://illinoisattorneygeneral.gov/victims/resources.html

Las personas huyendo de la violencia doméstica ahora pueden conseguir habitaciones de hotel gratis durante la pandemia. Los que necesiten un cuarto pueden llamar o enviar mensajes de texto al línea directa de violencia doméstica de Illinois en cualquier momento a 877-863-6338.

Todos estamos haciendo lo mejor que se pueda durante estos días difíciles de COVID-19. Refugiéndose en el sitio crea estrés tremendo para nosotros y nuestras familias. Abajo son varios artículos que pueden ayudarnos lidiar con perder a un trabajo o estar despedido, educar nuestros hijos en casa, tratando de entretenerlos, poner comida en la mesa y proteger a nuestros seres queridos. Esperamos que estos sean provechosos para usted. Si tiene algo que alivie el estrés que quiere compartir con otros, háganos saber en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nami.org/covid-19-guide

El Departamento de Salud de Illinois está proveyendo noticias de COVID-19 diariamente en http://www.dph.illinois.gov/covid19. Contiene información sobre la cantidad de casos nuevos, los resultados y sitios de pruebas e información general para ayudarnos arreglárselas bajo los ordenes de quédese en casa.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) está emitiendo suplementos de SNAP (LINK) de emergencia a más de 450,000 hogares SNAP para ayudar a comprar alimentos durante la crisis pandémica. HAZ CLIC AQUÍ

El Congreso aprobó beneficios suplementarios especiales de SNAP en respuesta a la pandemia de COVID-19 en virtud de Ley de Respuesta al Coronavirus Familias Primero.

Debido a la pandemia COVID-19, la despensa de alimentos PAA estará cerrada a partir del 21 de marzo del 2020, hasta nuevo aviso. Las siguientes despensas de alimentos aún estarán abiertas: HAZ CLIC AQUÍ.

Como la Pademia del Covid-19 continua manteniendo a la gente en su casa y sin poder trabajar, La Asociacion American Polaca necesita su ayuda para asegurar que las familias tengan sus necesidades que necesitan para mantenerse a salvo. Si usted todavia esta trabajando y puede permitirse donar. Por favor, hazlo hoy; AQUI nosotros necesitamos apoyo de la comunidad hoy, mas que nunca. Por favor recuerden de completar su Censo y si cuestionario esta semana. Mas de 2020 Censo: polish.org/census2020

Una cantidad histórica de empleados de Illinois están despedidos por causa de la pandemia COVID-19. El gobernador ya ha tomado medidas para mejorar y optimizar el acceso al subsidio de cesantía. Si ústed ha sido despedido, o ha perdido su trabajo debido a la pandemia, por favor lea este artículo.

Todos confiamos en el Internet más que nunca durante este período de distanciamiento social y aislamiento. Si reúne los requisitos, puede obtener Internet sin costo en el hogar por hasta dos meses durante el nuevo brote de coronavirus (COVID-19). Obtenga más información en https://www.internetessentials.com (Comcast) o https://www.att.com/shop/internet/access/ (AT&T).

El Gobernador JB Pritzker y el estado de Illinois emitieron una orden de “quédate en casa” el sábado 21 de marzo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19. La Asociación Estadounidense Polaca tenía la esperanza de continuar brindando servicios a nuestros clientes y la comunidad, pero para cumplir con el mandato del Estado, todos los programas que involucran interacción personal están suspendidos hasta el martes, 30 de abril de 2020.

Nuestro personal aún estará disponible para ayudar a nuestros clientes a través de llamadas telefónicas.  Para asistencia contacte el departamento correspondiente enumerado a continuación:

ASESORÍA GENERAL: 773-427-6313, 773-427-6354, 773-427-6347 SERVICIOS DE HOMEMAKER: 773-308-3313
VIOLENCIA DOMÉSTICA: 773-427-6333, 773-427-6331, 773-427-6343 SERVICIOS DE INMIGRACIÓN: 773-427-6342
SERVICIOS JUVENILES / CONSEJERÍA: 773-427-6345 SERVICIOS DE EDUCACIÓN: 773-481-5407
CONSEJERÍA DE ABUSO DE SUSTANCIAS: 773-427-6354, 773-427-6347, 773-427-6349 COORDINADOR ESTUDIANTIL: 773-481-5405 Norte, 773-767-7773 x 202 Sur
VISITAS SUPERVISADAS: 773-427-6343 PROGRAMA DE CNA: 773-481-5403
PROGRAMA PAIP: 773-427-6357, 773-427-6313 PROGRAMA DE CIUDADANÍA: 773-481-5400
BENEFICIOS PÚBLICOS (SNAP, Medicaid / Medicare): 773-424-7841

SERVICIOS DE EMPLEO: 773-481-5418, 773-481-5413, 773-481-5417, 773-481-5419, 773-481-5423

 • El Departamento de Servicios de Empleo continúa ayudando a quienes buscan trabajo, por favor llame al 773 481-5413, 773-481-5419, 773-481-5423.
 • Clientes actuales comuniquesen con el administrador de su caso directamente.
REFUGIO DÍA SIN HOGAR PARA HOMBRES: 773-427-6319, 773-427-6301 CENTRO DE CARRERAS: 773-481-5414 

SERVICIOS SUSPENDIDOS:

 • REFUGIO DÍA SIN HOGAR PARA HOMBRES – sin embargo, los clientes todavía pueden contactar 773-427-6319 para asistencia a buscar refugios abiertos/PROGRAMA LINEAP
 • LUNES CODEPENDIENTE GRUPO DE APOYO
 • COMEDOR COMUNITARIO
 • VISITAS SUPERVISADAS
 

**Durante este periodo sólo podemos aceptar sus pagos con tarjeta de crédito. (polish.org/pay)

Gracias por su comprensión y apoyo. La seguridad de nuestros clientes y nuestro personal es primordial. Manténgase seguro durante los próximos días y visite nuestra página web regularmente para obtener nuevas actualizaciones en www.polish.org. Esperamos verlos en un futuro cercano.

All changes will take effect from March 19, 2020 6 am.

SNAP/Medicaid/Medicare BENEFITS will be completed and submitted to the State online. Staff will contact clients to inform them that they do not need to come into the office for an in-person appointment. The case manager will contact them at the time of their scheduled appointment by phone (773) 282-8206 to complete the application.

Clients can still inquire about Medicare over the phone with Iwona Brzezinska at (773) 767-7773 ext. 203.

IMMIGRANT SERVICES are suspended due to USCIS’s temporary closure. Given the necessity of preparing clients’ applications and signing in person, Immigrant Services and the TACOM housing program will provide services only by phone at  the following numbers until 3/31/2020, when the situation will be reevaluated. Grazyna Zajaczkowska at 773-427-6342, Beata Fejkiel at 773-427-6340, Maria Flis at 773-427-6353, and Tomasz Kuznar at 773-427-6341.

INDIVIDUAL Domestic Violence COUNSELING will only be conducted by phone at (773)427-6331 until 3/31/2020, when the situation will be reevaluated.

INDIVIDUAL YOUTH COUNSELING/INTAKES will only be conducted over the phone at (773)427-6345 until 3/31/2020 when the situation will be reevaluated.

GENERAL COUNSELING will only be conducted over the phone at (773) 427-6354 until 3/31/2020 when the situation will be reevaluated. Payments must be collected online PRIOR to the counseling session at polish.org/pay

THE PAIP WEDNESDAY GROUP will conduct all intake over the phone, and groups will meet via video conferencing/phone. Assignments will be given via emails.

Individual assessments, substance abuse counseling will be done over the phone – staff have been instructed to contact clients to inform them of this change.

CAREER CENTER career counseling will only be conducted over the phone at 773-481-5414.

The following programs are postponed, and will be revisited March 31, 2020:

DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS SERVICES:

 • DV TUESDAY SUPPORT GROUP
 • MONDAY CO-DEPENDENT SUPPORT GROUP YOUTH SERVICES
 • THURSDAY PARENT SUPPORT GROUP
 • SATURDAY YOUTH WORKSHOP
 • CEDA PROGRAM

The following programs have been temporarily CANCELED:

 • All ADULT EDUCATION classes including Citizenship, ESL, Vocational Training, CNA, and Offices Skills and Introduction to QuickBooks (scheduled to resume 4/18/20)
 • Career Center Seminars
 • WIOA Program Orientations
 • Job Readiness Workshops
 • Resource Rooms North and South (computer labs) are closed

Poniższe rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 19 marca, 2020 od godz. 6 rano

W związku z pandemią COVID-19 Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie wdraża zalecenia Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia swoich klientów, studentów i pracowników. W celu utrzymania wymaganego dystansu społecznego, niektóre programy zostają zawieszone aż do odwołania. Inne niezbędne serwisy będą dalej prowadzone tylko przez telefon i komputer.

Będziemy kontynuować następujące serwisy: 

Świadczenia (Benefits) SNAP/Medicaid/Medicare będą wypełniane i składane do biur stanu na internecie. Pracownicy będą kontaktować się z klientami w celu poinformowania ich, że nie muszą przychodzić osobiście. Osoba zajmująca się ich sprawą skontaktuje się z nimi w porze umówionej wizyty przez telefon w celu wypełnienia aplikacji.

Klienci mogą zadawać pytania Iwonie Brzezińskiej na temat Medicare przez telefon: (773) 767-7773 wewnętrzny 203.

Serwisy Imigracyjne są zawieszone ze względu na tymczasowo zamknięte USCIC. Ponieważ aplikacje klientów muszą być przygotowywane osobiście, a klienci muszą się zapisywać na wizyty, Serwisy Imigracyjne i Program Mieszkaniowy TACOM będą działać tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona. Prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: Grażyna Zajączkowska 773 427-6342, Beata Fejkiel 773 427-6340, Maria Flis 773 427-6353, Tomasz Kuznar 773 427-6341.

Indywidualna Poradnia w sprawach przemocy domowej będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773)427-6331.

Indywidualna Poradnia Dla Młodzieży oraz przyjmowanie nowych spraw będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773)427-6331.

Ogólna Poradnia będzie kontynuowana tylko przez telefon do 31 marca 2020, gdy sytuacja będzie na nowo rozpatrzona: (773) 427-6354. Opłaty związane z tym typem usługi muszą zostać uiszczone PRZED sesją terapeutyczną tylko przez internet przy uzyciu karty kredytowej na stronie polish.org/pay

Indywidualne oceny i terapia uzależnień od substancji będą prowadzone przez telefon – pracownicy zostali poinstruowani, żeby skontaktowali się z klientami i poinformowali ich o tej zmianie.

Poradnia Zawodowa będzie działać tylko przez telefon pod numerem 773 481-5414.

Biuro Pośrednictwa Pracy będzie w dalszym ciągu pomagać szukającym zatrudnienia. Prosimy klientów o telefon pod numer 773 481-5412 przed wizytą w naszych biurach. Wszyscy klienci będą musieli przejść ocenę stanu zdrowia COVID-19 przed spotkaniem z osobą zajmującą się ich sprawą.

Następujące program zostają czasowo zawieszone i decyzja o ich wznowieniu bedzie rozpatrzona 31 marca 2020:

 • Serwisy dla ofiar przemowy domowej
 • DV wtorkowa grupa wsparcia
 • Poniedziałkowa młodzieżowa grupa wsparcia współuzależnień
 • Czwartkowa grupa wsparcia dla rodziców
 • Sobotnie warsztaty dla młodzieży
 • Program CEDA

Następujące program zostają tymczasowo odwołane:

 • Wszystkie zajęcia kształcenia dla dorosłych włącznie z przygotowaniem do egzaminu na obywatelstwo, języka angielskiego, szkolenia zawodowe, kurs umiejętności biurowych GOISA, CNA i wprowadzenia do QuickBooks (planowane wznowienie 18 kwietnia 2020)
 • Seminaria Poradni Zawodowej
 • Programy orientacyjne WIOA
 • Warsztaty przygotowania do pracy
 • Resource Rooms (pracownie komputerowe) w lokalizacjach północnej i południowej są zamknięte

March 18, 2020

Please be advised that the PAA's Resource Rooms (Computer Labs at North-Side Location: 3815 N. Cicero Ave, 6276 W. Archer Ave.)  are closed until further notice.

Laboratoria komputerowe w obu naszych lokalizacjach 3815 N. Cicero Ave i 6276 W. Archer Ave. są zamknięte aż do odwołania.

To maintain CDC standards of safe distancing, until further notice we will only accept online credit card payments for services at polish.org/pay

W celu utrzymywania standardów Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) utrzymywania bezpiecznego dystansu opłaty za serwisy aż do odwołania przyjmować będziemy wyłącznie internetowo przez karty kredytowe na stronie polish.org/pay

ENGLISH

The Polish American Association is committed to ensuring the health and safety of its clients, students and staff as we work to maintain the CDC and WHO guidelines on limiting individual exposure to COVID-19, and containing its spread further into the community.

We will begin instituting new protocols to ensure that our most vulnerable clients are not forgotten during this required necessary period of distancing. The pandemic may be with us for months; we need your help now.

Your donations will provide food and access to health care. It will cover unanticipated costs for those who lose their low-wage jobs. Now, more than ever, we are called upon to help those who for whom this pandemic will be catastrophic. Your gift has never been more important. Please give generously today.

POLISH

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie stawia sobie za cel zdrowie i bezpieczeństwo swoich klientów, studentów i pracowników. Pracujemy nad wdrażaniem zaleceń Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), czyli zmniejszanie kontaktu z chorymi na COVID-19 oraz ograniczanie jego rozprzestrzeniania się. Wprowadzamy nowe protokoły mające na celu zapewnienie, by nasi klienci najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo nie pozostali bez opieki w obecnym okresie utrzymywania dystansu społecznego. Obecna pandemia może trwać miesiące; potrzebujemy Państwa pomocy już teraz.

Donacje Państwa zapewnią wyżywienie i dostęp do opieki medycznej. Pokryją nieprzewidziane wydatki dla tych, którzy stracą nisko płatne prace. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, musimy pomóc tym, dla których ta pandemia może stać się katastrofą. Datki Państwa nigdy nie były bardziej istotne. Prosimy o wsparcie i donację.