Chicago Tonight Interview

In a live interview on PBS’ Chicago Tonight, PAA Board Chairman Greg Kojak described the impact of the COVID-19 pandemic on the 98 year old social service agency. The two greatest challenges he noted are maintaining contact and communications with clients, and managing finances as government agencies struggle to reallocate dollars for COVID-19-related emergency responses.

Kojak shared that the PAA was highly invested in utilizing various technologies to maintain regular client contact where social distancing cannot be achieved. Contact is critical to those suffering from substance abuse, domestic violence, and homelessness in response to the unprecedented stresses the pandemic has caused immigrants and their families. He also noted that while the PAA is working with its funders, vendors, and financial institutions, the need for services continues to outpace the availability of funds necessary to meet those needs.

During these trying times, the PAA is confidently implementing its 5-Year Strategic Plan. The Plan lays out a path forward for the next 100 years of service, by employing the wealth of experience and programming developed over decades to provide all immigrants and their families the programs and services that befit our 21st century expectations.

Please donate what you can today to help those who are struggling with mental, emotional, housing, and financial crises. We need you now, more than ever.

Polish

W wywiadzie przeprowadzonym w programie Chicago Tonight w stacji telewizyjnej PBS, prezes zarządu PAA, Greg Kojak, opisał wpływ pandemii COVID-19 na naszą 98-letnią organizację specjalizującą się w pracy społecznej. Dwa największe wyzwania, które stoją przed nami, to utrzymanie kontaktu i komunikacji z klientami oraz płynność finansowa w okresie, gdy wiele organizacji rządowych boryka się z problemami finansowymi spowodowanymi odpowiedzią na pandemię COVID-19.

Prezes Kojak wyjaśnił, że w PAA używane są różne technologie, dzięki którym utrzymujemy regularny kontakt z klientami w sytuacjach, gdy dystans społeczny nie może być utrzymany. Kontakt jest niezbędny dla osób z problemami uzależnienia, w sytuacjach przemocy domowej oraz bezdomnych w odpowiedzi na niespotykane dotąd problemy, jakie ta pandemia wytworzyła w rodzinach imigrackich. Kojak zaznaczył także, że PAA cały czas współpracuje ze swoimi fundatorami, producentami i instytucjami finansowym, a usługi świadczone przez PAA są cały czas kontynuowane i często wyprzedzają dostępność funduszy niezbędnych do tych usług.

Nawet w tych ciężkich czasach PAA wdraża swój 5-letni Plan Strategiczny. Plan ten wyznacza naszą drogę na następne 100 lat usług i doświadczeń programowych w celu zapewnienia imigrantom i ich rodzinom programów i usług na miarę XXI wieku.

Prosimy o donację dla tych, którzy borykają się z problemami mentalnymi, emocjonalnymi i finansowymi. Potrzebujemy Państwa pomocy bardziej niż kiedykolwiek.

Spanish

En una entrevista en vivo en Chicago Tonight de PBS, el presidente de la junta de la APA Greg Kojak describió el impacto de la pandemia COVID-19 en la agencia de servicio social que tiene 98 años. Los dos desafíos más grandes que él notó son mantener contacto y comunicaciones con clientes y manejar finanzas mientras las agencias gubernamentales pujan para repartir de nuevo dólares para atenciones de emergencias relacionadas con COVID-19.

Kojak contó que la APA estaba altamente invertido en utilizar tecnologías varias para mantener regular contacto con clientes donde la distancia social no se pueda realizar. El contacto es crucial para los que sufran del abuso de sustancias, la violencia doméstica y los que no tiene hogar en respuesta al estrés sin precedentes que la pandemia los ha causado a los inmigrantes y sus familias. Él también notó que, aunque la APA está trabajando con sus fundadores, vendedores e instituciones financieras, la necesidad para servicios continúa a superar a la disponibilidad de fondos necesarios para satisfacer esas necesidades.

Durante estos tiempos difíciles, la APA está implementando confiadamente su 5-Año Plan Estratégica. El Plan expone un camino hacia adelante para los próximos 100 años de servicio, por emplear la enormidad de experiencia y programación desarrollado tras décadas para proveer todos los inmigrantes y sus familias los programas y servicios que convienen nuestras expectativas del siglo 21.

Por favor done lo que se pueda hoy para ayudar los que están luchando con crises mentales, emocionales, de viviendas y financieras. Le necesitamos ahora, más que nunca.