Kurs biurowy

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie oferuje bezpłatny kurs biurowo komputerowy GOISA (General Office Information Support Assistant) dla osób, które pragną ponieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szansę na znalezienie pracy biurowej.

Szkolenie GOISA finansowane jest przez Miasto Chicago (Chicago Department of Family & Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, które muszą spełniać kandydaci. W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • posiadają pozwolenie na pracę w USA
  • mieszkają w Chicago
  • ukończyły 18 lat
  • znają język angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów.* (* Informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w ZAP.)


Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows oraz powszechnie używanymi programami z pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel , PowerPoint) oraz QuickBooks. W ramach kursu studenci nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia dokumentacji biurowej, księgowej, korespondencji biznesowej oraz pisania resume. Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych, ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie podręcznik i szczegółowo opracowane materiały pomocnicze. Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małej grupie i dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30 i 90 dniach pracy.

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje pomoc w poszukiwaniu pracy. Po dodatkowe informacje proszę dzwonić na numer (773)481-5401.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.