Wprowadzenie do QuickBooks - kurs online

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie ogłasza zapisy na płatny kurs komputerowy online: Najważniejsze zagadnienia programu QuickBooks. Program kursu obejmuje:

  • Podstawowe terminy z księgowości
  • Ustawienie własnej firmy, praca z listami, kontami bankowymi oraz pozostałymi kontami
  • Wprowadzanie informacji o sprzedażach, przyjmowanie zapłat i robienie depozytów
  • Wprowadzanie i płacenie rachunków, analiza informacji finansowych
  • Przeprowadzanie inwentaryzacji
  • Płacenie podatków za sprzedaż
  • Sporządzanie faktur

Zajęcia odbywać się będą w soboty od 10:00 am do 2:00 pm. Zajęcia prowadzone są online. Cena wynosi $375. Wymagana jest znajomość obsługi komputera (głównie umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows 10 w wersji anglojęzycznej). Informacja i rejestracja: (773) 481-5418.