Zarząd Młodzieżowy

O NAS

Młodszy Zarząd (Junior Board) przy Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim powstał w styczniu 2014 roku aby propagować działalność Zrzeszenia wśród nowych pokoleń polonijnej i chicagowskiej społeczności. Głównym celem utworzenia Młodszego Zarządu jest wyksztalcenie grupy, która w przyszłości będzie kontynuowała działalność Zrzeszenia i szerzyła jego misje.

NASZA DZIALALNOŚĆ

Każdego roku Młodszy Zarząd adoptuje jeden z 31 programów charytatywnych oferowanych przez Zrzeszenie i organizuje akcje wspierające funkcjonowanie tego programu. Organizujemy różnego rodzaju imprezy edukacyjne, charytatywne i towarzyskie a także seminaria i sesje informacyjne. W tym roku grupa postawiła sobie za cel pomoc Zrzeszeniu w szerzeniu wiedzy na temat przemocy domowej oraz zbieranie funduszy na pomoc jej ofiarom. Ponadto, członkowie Młodszego Zarządu podejmują różnorodne działania aktywnie nawiązując kontakty z młodszymi pokoleniami Amerykanów polskiego pochodzenia aby propagować wśród nich idee pracy charytatywnej na rzecz potrzebujących w naszej społeczności.

Junior Board Directors

Agnieszka Ptasznik
Justyna Zucker
Marek Stawowski
Peter Policht
Janusz Nosek
Chris Malewicz
Kasia Kaczmarczyk
Marta A. Zaborska
Agnieszka Malicka
Michalina Maliszewska
Daniel Pogorzelski

Junior Board Members

Greg Bielowicz
Ela Buczynska
Ela Zborek
Grzegorz Florek
Marzena Mistarz
Iza Kantor
Ania Labno
Michael Kusz
Aleksandra Kusnierz
Przemyslaw Szumowski
Karolina Lewczuk
Victoria Bujny
Laura Rybaltowska