Porady indywidualne i rodzinne

Poradnictwo Dla Mężczyzn (Terapia Indywidualna)

Program ten przeznaczony jest dla mężczyzn, którzy:

  • mają trudności w przystosowaniu się do życia w nowym kraju
  • czują się przygnębieni, zagubieni
  • cierpią na depresję
  • mają niskie poczucie własnej wartości
  • mają problem z kontrolowaniem swojej złości
  • mają inne problemy personalne lub problemy w relacjach z innymi ludźmi

Celem tego programu jest pomoc osobom, które się do nas zwracają w przezwyciężeniu przeszkód utrudniających im rozwiązywanie ważnych dla nich życiowo problemów. Każdy klient jest traktowany jako osoba wymagająca indywidualnego podejścia. Ilość spotkań jest uzależniona od potrzeb i oczekiwań klienta.