Kurs ESL o profilu technicznym

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie organizuje bezpłatny kurs języka angielskiego z profilem technicznym. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających podstawową znajomość języka angielskiego i wykonujących różnorodne prace fabryczne. Oprócz doskonalenia praktycznych umiejętności językowych przydatnych na co dzień oraz w miejscu pracy, studenci zapoznają się  z podstawowym słownictwem z dziedziny matematyki i informatyki.  Nauczą się także wypełniania rożnego rodzaju aplikacji i pisania resume. Kurs jest także pomocny  dla osób, które planują w przyszłości podjąć szkolenie zawodowe dla operatorów maszyn CNC.

Zajęcia będa odbywać się w piątki od 6 - 9:30 wieczorem pod adresem 3815 N. Cicero Avenue. Więcej informacji  pod numerem telefonu: (773)282-1122 wew. 404, 405, 408 lub 409.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.