Kursy asystentów pielęgniarskich

Program CNA (Certified Nurse Assistant), zatwierdzony przez Illinois Department of Public Health, jest prowadzony przez Zrzeszenie Amerykańsko Polskie od 1992 roku. W 1998 r. został on wyróżniony przez władze stanowe.

Zajęcia na kursie prowadzone są w języku angielskim, w 12 osobowych grupach. Kurs CNA obejmuje zajęcia teoretyczne (100 godz.) i praktyczne (50 godz.). W ciągu 13 tygodni oprócz zajęć zawodowych prowadzimy także seminaria uczące profesjonalnego zachowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, pomagamy w napisaniu życiorysu zawodowego (resume) oraz wypełnianiu aplikacji o pracę.

Oferujemy również dodatkową naukę języka angielskiego ESL pod kątem terminologii medycznej.

Zajęcia przygotowujące do zawodu pomocy pielęgniarki odbywają się najczęściej dwa razy w tygodniu, trzeci dzień jest przeznaczony na naukę języka angielskiego. Zajęcia praktyczne mają miejsce w domach spokojnej starości lub w szpitalu.

Po zdaniu egzaminu stanowego i otrzymaniu licencji stanowej CNA uczestnicy kursu mogą skorzystać z dodatkowego przeszkolenia na pomoc rehabilitacyjną (Physical Rehabilitation Aide). Zajęcia odbywają się przez dwie kolejne soboty i niedziele od godz. 8:00 do 16:00.  W ramach zajęć uczniowie uzyskują także uprawnienia udzielania pierwszej pomocy (CPR), które wymagane są przez wielu pracodawców.

W związku z tym, że bezpłatne kursy CNA są dotowane, nasi sponsorzy narzucają pewne wymogi jakie muszą spełniać kandydaci:


Kursy sponsorowane przez Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity oraz Illinois Community College Board (kilka w roku):

 • Znajomość angielskiego
 • Ukończone 18 lat
 • Stałe zamieszkanie w Illinois
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność
 • Pozwolenie na pracę w USA
 • Dochody za ostatnie 6 miesięcy nieprzekraczajce określonych limitów (informacje o aktualnych limitach dochodów dostępne w biurze ZAP)

Kurs dotowany przez City of Chicago Department of Family and Support Services oraz Illinois Community College Board - tylko jeden - zazwyczaj na początku roku:

 • Znajomość angielskiego
 • Ukończone 18 lat
 • Stałe zamieszkanie w Chicago
 • Pozwolenie na pracę w USA
 • Dobry stan zdrowia
 • Niekaralność
 • Dochody za ostatnie 6 miesięcy nieprzekraczające określonych limitów (informacje o aktualnych limitach dochodów dostępne w biurze ZAP)

Po ukończonym kursie należy podjąć pracę w zawodzie, którą potwierdza pracodawca.
ZAP oferuje swoim absolwentom pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Dla osób, które nie kwalifikują się na kursy bezpłatne, oferujemy płatne kursy pomocy pielęgniarskich i rehabilitacyjnych.

Pełny koszt kursu CNA obejmujący 150 godzin wynosi $ 830
$ 630 - czesne
$ 40 - sprawdzenie stanu karalności
$ 70 - opłata egzaminacyjna pobierana przez Stan Illinois
$ 90 - podręcznik: "Long Term Care Assistants" by Mosby’s

Pełny koszt kursu Health Care Resource Training Program wynosi $ 295.00
$ 45 - szkolenie w pierwszej pomocy (CPR)
$ 250 - szkolenia na pomoc rehabilitacyjną (PRA)


Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer:  (773) 282-1122 wew. 403 lub 401

 

Następujące instytucje uczestniczą w naszym programie szkoleniowym - PAA Employment Training Partnership:

 • Forest Villa Nursing Center
 • Gross Pointe Manor
 • Elmhurst Memorial Healthcare
 • Norridge HealthCare & Rehabilitation Centre
 • Lakeview Nursing & Rehabilitation Center
 • CJE Senior Life
 • Gottlib Memorial Hospital
 • Manor Care Health Services


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org). Zrzeszenie Amerykańsko Polskie nie jest akredytowane przez uznany organ U.S. Department of Education.

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.