Kurs przygotowujący do pracy biurowej

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie oferuje bezpłatny kurs biurowo komputerowy GOISA (General Office Information Support Assistant) dla osób, które pragną ponieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szansę na znalezienie pracy biurowej.

Szkolenie GOISA finansowane jest przez Miasto Chicago (Chicago Department of Family & Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, które muszą spełniać kandydaci.

W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • posiadają pozwolenie na pracę w USA
  • mieszkają w Chicago
  • ukończyły 18 lat
  • znają język angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów.*

(* Informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w ZAP.)

Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows oraz powszechnie używanymi programami z pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel , PowerPoint) oraz QuickBooks. W ramach kursu studenci nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia dokumentacji biurowej, księgowej, korespondencji biznesowej oraz pisania resume. Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych, ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami. Uczestnicy programu otrzymują bezpłatnie podręcznik i szczegółowo opracowane materiały pomocnicze. Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małej grupie i dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30 i 90 dniach pracy. Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje pomoc w poszukiwaniu pracy. Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer (773) 282-1122 wew. 401.