Kurs przygotowujący do pracy biurowej

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie organizuje raz w roku bezpłatny kurs GOISA (General Office Information Assistant) przygotowujący do pracy biurowej dla osób, które pragną znaleźć pracę w biurze.

Program GOISA opłacany jest przez Miasto Chicago (City of Chicago Department of Family and Support Services). W związku z tym sponsor nasz narzuca pewne wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci.

W programie tym mogą uczestniczyć tylko osoby, które:

  • mieszkają w Chicago
  • mają pozwolenie na pracę w USA
  • ukończyły 18 lat
  • znają język angielski
  • osiągnęły dochód nie przekraczający określonych przez miasto limitów.*

(* Informacje o aktualnych limitach dochodów są dostępne w biurze ZAP.)

Program kursu obejmuje zapoznanie się z systemem Windows oraz powszechnie używanymi programami biurowymi z pakietu Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer) oraz QuickBooks. W ramach kursu studenci uczą się szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej, podstaw księgowości, prowadzenia dokumentacji biurowej, pisania resume i listów urzędowych.

Celem kursu jest nie tylko nauka obsługi określonych programów komputerowych ale również poszerzenie słownictwa zawodowego i przygotowanie uczniów do rozmów kwalifikacyjnych z przyszłymi pracodawcami. Uczniowie otrzymują książki oraz pomoce naukowe za darmo.

Kurs prowadzony jest w języku angielskim w małej 12-to osobowej grupie w dobrze wyposażonej pracowni komputerowej. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od godz. 17:00 do 22 przez 4 miesięce.

Po zakończeniu kursu absolwenci zobowiązani są do podjęcia pracy biurowej, którą potwierdza pracodawca po 30-tu, 60-ciu i 90-ciu dniach pracy. ZAP oferuje swoim absolwentom pomoc w poszukiwaniu pracy.

Po dodatkowe informacje proszę dzwonić pod numer (773) 282-1122 wew. 401.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.