Bezpłatne kursy języka angielskiego

Bezpłatne kursy języka angielskiego ESL i ABE organizowane przez Zrzeszenie Amerykańsko Polskie są przeznaczone dla tych, którzy nie znają j. angielskiego, znają go słabo lub chcą polepszyć swoje umiejętności w podstawach czytania i pisania.  Programy, które oferujemy są zatwierdzone przez władze stanowe.
Nauka przebiega na pięciu poziomach.

Nasi uczniowie zgłębiają tajniki j. angielskiego przez 9 miesięcy w roku ucząc się czytania, pisania, słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia po angielsku. Umiejętności te są niezbędne do znalezienia pracy czy załatwienia sprawy w urzędzie.

Nasi lektorzy są dwujęzyczni i doskonale rozumieją potrzeby uczniów.

Dla wygody naszych klientów zajęcia odbywają się rano lub wieczorem zarówno w ciągu tygodnia jak i w weekendy, na południu i na północy Chicago.  Mamy również dwa laboratoria komputerowe wyposażone w wiele programów do nauki j. angielskiego.

Rejestrację na nowy rok szkolny rozpoczynamy zawsze od 1 sierpnia.

Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu: 773-282-1122 wew. 404, 405, 408 lub 409.


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.