Chicago rozpoczeło wczesne głosowanie w wyborach powszechnych 2012 r.

W poniedziałek (22 października) w pierwszym dniu Wczesnego Głosowania, Przewodniczący Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Election Board), Langdon D. Neal oświadczył, iż wszystko wskazuje na wysoką frekwencję Wczesnego Głosowania. W 13 dniowym okresie Wczesnego Głosowania (Early Voting) wyborcy mogą oddać głos w dowolnie wybranej placówce i uniknąć ryzyka związanego z problemami, które mogą zaistnieć w Dniu Wyborów.

 

Wyborcy nie mają obowiązku podawać przyczyny, z powodu której Głosują Wcześniej lecz wymagane jest od wyborców przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez instytucję rządową. W okresie Wczesnego Głosowania wyborcy miasta Chicago mogą oddać głos w jednej z 50 placówek na terenie miasta oraz w siedzibie Komisji Wyborczej pod adresem 69 W. Washington St. (...)

 

kliknij TUTAJ aby przeczytać pełny tekst obwieszczenia prasowego zawierającego listę lokali wyborczych oraz godzin głosowania