Kursy komputerowe oferowane przez PAA we wrześniu 2015

PAA oferuje następujące kursy komputerowe we wrześniu 2015 r. - kursy prowadzone będą w języku polskim.

Basic Computer Literacy

 • introduction to basic computer knowledge
 • basic features of MS Word
 • Internet, e-mail

The tuition is $200 (check or money order). Classes will be conducted in Polish and will be offered at:
• 3815 N. Cicero Ave on Sundays 9am- 12:15pm from October 11 to December 27, 2015
• 6276 W. Archer Ave on Saturdays 6:15pm-9:30pm from October 3 to December 19, 2015

Introduction to QuickBooks

 • bookkeeping fundamentals
 • setting up a company
 • working with lists
 • setting up inventory
 • invoicing for services
 • processing payments
 • working with bank accounts
 • entering and paying bills
 • interpreting financial reports

The tuition is $250. The class will be conducted in Polish and will meet on Saturdays 10am- 2pm from September 12 to October 17, 2015 at 3815 N. Cicero Ave.

REGISTRATION IN PERSON FROM MONDAY TO FRIDAY AT 3819 N. CICERO AVE OR 6276 W. ARCHER AVE. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL  773 282 1122 EXT. 418

Podstawy obsługi komputera

 • Zapoznanie z budową i obsługą komputera
 • Podstawowe funkcje programu MS Word
 • Wprowadzenie do Internetu, poczty elektroniczna, email

Cena wynosi $200 w formie czeku lub money order. W koszt wliczone są materiały i USB flash drive.

Kursy będą odbywać się przy:

 • 3815 N. Cicero Ave w niedziele od 9 do 12:15 od 11 października do 27 grudnia 2015
 • 6276 W. Archer Ave w soboty od 18:15 do 21:30 od 3 października do 19 grudnia 2015

Wprowadzenie do QuickBooks

 • Podstawowe terminy z księgowości
 • Ustawienie własnej firmy, praca z listami, kontami bankowymi oraz pozostałymi kontami
 • Wprowadzanie informacji o sprzedażach, przyjmowanie zapłat i robienie depozytów
 • Wprowadzanie i płacenie rachunków, analiza informacji finansowych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji
 • Płacenie podatków za sprzedaż, sporządzanie listy płac, faktury

Cena wynosi $250 w formie czeku lub money order. W koszt wliczone są materiały. Wymagana jest podstawowa znajomość obsługi komputera. Kurs odbywać się będzie w soboty od 10:00 do 14:00 przy 3815 N. Cicero Ave od 12 września do 17 października 2015.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU POD ADRESEM 3819 N. CICERO AVE LUB 6276 W. ARCHER AVE. PO WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA DZWONIĆ (773) 282-1122 WEW. 418


Szkoła ZAP jest zatwierdzona przez Division of Private Business and Vocational Schools of the Illinois Board of Higher Education (www.ibhe.org).

Zażalenia, których nie udało się rozwiązać polubownie, zgodnie z regulaminem ZAP, można złożyć do Illinois Board of Higher Education (IBHE), 1 N. Old State Capitol Plaza, Suite 333, Springfield, IL 62701 lub complaints.ibhe.org/.