Educational Credentials Evaluation Process

Category
PAA Events
Date
Tuesday, 17 November 2015 06:00 PM
Venue
5216 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60630

The Career Center of the Polish American Association invites you to attend a free informational session: Educational Credentials Evaluation Process The presentation will be conducted by an experienced professional translator expert with years of experience, in the preparation of document translations, Zbigniew Pienkowski. The presentation will cover the following topics:

 • Who needs Nostrification and for whom evaluation is sufficient, and what's the difference between them?
 • What documents relating to Education are required for the evaluation process?
 • What are the main accredited institutions pursuing Education evaluations?
 • The preparation of professional translation of documents.
 • The specificity of Nostrification of certain health professions (eg. physiotherapist) and other professions that require licenses, which are regulated by the state of Illinois (Illinois Department of Professional Regulation)

The session will take place on Tuesday, November 17, 2015 at 6:00 pm at the Copernicus Center located at 5216 W. Lawrence. For more information about this event please call 773-282-1122 ext. 414

This session is sponsored by the ICCB (this Program is partially funded by Federal Funds, the exact percentage of funds will vary annually depending on Grant allocation.FY 2015 – 31.3 % of the Program funded by Federal Funds) Equal opportunity Employer/Program

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat: Proces ewaluacji wyksztalcenia i nostryfikacji dyplomów. Prezentacji dokona zawodowy tłumacz i ekspert w przygotowaniu tłumaczeń dokumentów z wieloletnim doświadczeniem, Zbigniew Pienkowski. Podczas spotkania omawiane będą między innymi następujące zagadnienia:

 • Kto potrzebuje nostryfikacji a komu wystarczy ewaluacja i na czym polega różnica?
 • Jakie dokumenty dotyczące wyksztalcenia są wymagane do ewaluacji?
 • Jakie są główne akredytowane instytucje zajmujące się ewaluacja wyksztalcenia?
 • O przygotowaniu profesjonalnych tłumaczeń dokumentów
 • Specyfika nostryfikacji niektórych zawodów medycznych (np. fizjoterapeuty) oraz innych zawodów wymagających licencji, które są regulowane przez stan Illinois (Illinois Department of Professional Regulation)

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 17 listopada, 2015 o godzinie 18:00 w Centrum Kopernikowskim przy 5216 W. Lawrence. Po więcej informacji na temat spotkania można dzwonić pod numer telefonu: 773 282 1122 wew. 414.

Spotkanie sponsorowane jest przez Fundację Kopernikowską oraz ICCB (this Program is partially funded by Federal Funds, the exact percentage of funds will vary annually depending on Grant allocation. FY 2015 – 31.3 % of the Program funded by Federal Funds) Equal opportunity Employer/Program

 
 

All Dates

 • Tuesday, 17 November 2015 06:00 PM