O nas

Fakty: Zrzeszenie Amerykańsko Polskie założone w 1922 roku jest jedyną agencją pomocy socjalnej na terenie Stanów Zjednoczonych oferującą pełen zakres usług dla Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Usługi oferowane są w językach polskim i angielskim z pełnym uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych.

Misja: W oparciu o sto lat naszego polskiego dziedzictwa Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie dzisiaj wspiera, oprócz Polonii, całą gamę społeczności imigranckich.

Programy oferowane przez ZAP:
Programy i Usługi: Poprzez 31 programów ZAP zapewnia swoim klientom środki umożliwiające polepszenie ich niejednokrotnie krytycznej sytuacji życiowej oraz pozwalające na prowadzenie czynnego i pełnego udziału w życiu społecznym. Programy ZAP:

Programy Edukacyjne i Usługi z Zakresu Pośrednictwa Pracy: kursy jezyka angielskiego i kursy przygotowujące do egzaminów na obywatelstwo, kursy konwersacyjne języka angielskiego w małych grupach, kursy zawodowe dla pomocy pielęgniarskich i pomocy rehabilitacyjnych, kursy przygotowujące do pracy biurowej, kursy powtórkowe z zakresu pielęgniarstwa, pośrednictwo w znalezieniu pracy oraz poradnictwo zawodowe, laboratorium komputerowe.

Usługi Socjalne: interwencje w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo indywidualne i rodzinne, pomoc dla ofiar przemocy domowej, program edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, zajęcia pozalekcyjne i program dla młodzieży, program dla osób starszych, schronisko dzienne dla bezdomnych mężczyzn, pogotowie dla bezdomnych, intensywny program leczenia choroby alkoholowej, stanowy program opieki dla osób starszych, oświata zdrowotna i badania prewencyjne, podania o All Kids, wydawanie żywności i odzieży, sezonowa pomoc w opłatach za ogrzewanie, grupy wsparcia.

Usługi Imigracyjne: wypełnianie aplikacji do Urzędu Emigracyjnego, zdejmowanie odcisków palców, zdjęcia urzędowe, tłumaczenia dokumentów, informacje dotyczące obywatelstwa oraz składanie petycji na obywatelstwo.

Informacja i Reprezentacja Społeczna: reprezentowanie klientów w szczególnych sprawach, działalność na rzecz obrony praw imigranta, usługi w zakresie tłumaczeń, witryna internetowa: www.polish.org.

Lokalizacje:
Biuro Główne 3834 N. Cicero Ale. Chicago, IL 60641 (773) 282-8206
Centrum Nauki 3815 N. Cicero Ave. Chicago, IL 6064 (773) 282-1122
Biuro Południowe 6276 W. Archer Ave. Chicago, IL 60638 (773) 767-7773

Klienci: Mimo że większość osób korzystających z usług ZAP to polscy imigranci, organizacja niesie pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebują. Każdego miesiąca ponad 3,000 osób korzysta z naszych programów i usług.

Personel: ZAP zatrudnia 90 osób na pełen etat i 75 na pół etatu. Wszyscy pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami posługują się biegle językiem polskim i angielskim.

Źródła Finansowania: Realizacja programów i usług oferowanych przez ZAP jest możliwa dzięki donacjom z agencji lokalnych i stanowych, fundacji, korporacji, oraz osób indywidualnych.

Zarząd: 22-osobowa Rada Dyrektorów oraz 8 Honorowych Dyrektorów.

Misja Misją Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego jest wyjście naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Polonii oraz pozostałych mieszkańców metropolii chicagowskiej poprzez zapewnienie im odpowiedniej pomocy, dzięki której mogą dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. ZAP kładzie szczególny nacisk na niesienie pomocy imigrantom.

PODSTAWOWE WARTOŚCI ZRZESZENIA AMERYKAŃSKO-POLSKIEGO

Wierzymy, że:

  • Każdy klient Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego jest indywidualną jednostką o różnych potrzebach i umiejętnościach i powinien być traktowany z godnością, szacunkiem i zaufaniem
  • Programy i serwisy oferowane przez ZAP powinny umożliwiać klientom osiągnięcie pełnego rozwoju personalnego i otwierac nowe perspektywy w różnych aspektach życia
  • Programy i serwisy oferowane przez ZAP powinny efektywnie docierać do indywidualnych potrzeb klientów oraz starać się rozwiązywać problematyczne sytuacje w jakich się znaleźli
  • ZAP powinno odpowiadać na potrzeby polskiego środowiska poprzez oferowanie nowych programów oraz serwisów niedostępnych w innych organizacjach pomocowych
  • ZAP powinno być reprezentantem tych klientów, którzy nie posługują się językiem angielskim
  • ZAP powinno utrzymywać profesjonalne kontakty z innymi socjalnymi organizacjami, zarówno polskimi, jak i amerykańskimi