Program "Home Care"

Licencjonowana przez IDPH opieka domowa

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje wysokiej jakości usługi w zakresie opieki domowej licencjonowane przez Illinois Department of Public Health. Jest to program płatny, którego cechą charakterystyczną jest indywidualizacja usług dla osób w potrzebie, poprzez określenie czy osoba aplikująca kwalifikuje się do programu, godzin serwisu oraz planu usług.

Program opieki w domu Home Care jest dostępny dla każdego, kto potrzebuje pomocy w domu, niezależnie od wieku. Program oferowany jest dla każdego, kto wymaga opieki, w przypadkach nagłych oraz na dłuższy okres czasu, oferowany jest dla osób w okresie rekonwalescencji pooperacyjnej, matek z noworodkami, osób starszych mieszkających samotnie, osób potrzebujących długoterminowej opieki spowodowanej chroniczną chorobą, inwalidztwem, członków rodzin opiekujących się takimi osobami a wymagającymi wsparcia.

Nasz serwis zawiera podstawowe usługi domowe, pomoc przy obsłudze osobistej, przypominanie o zażywaniu lekarstw, opiekę tymczasową, dotrzymywanie towarzystwa w domu i poza domem. Wszystkie usługi dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów. Pracownicy ZAP przechodzą profesjonalny trening, jest także sprawdzana ich historia kryminalna.

Po więcej informacji o programie Home Care prosimy dzwonić na numery (773) 427-6330 lub (773) 427-6329.