Program dla Ofiar Przestępstw Kryminalnych i Przemocy Domowej

Program ten ma na celu niesienie pomocy ofiarom przestępstw kryminalnych, które kwalifikują się do otrzymania rekompensaty za koszty poniesione w związku z doznaną krzywdą, takie jak: wydatki medyczne, utrata zarobków i inne.

Pracownicy Zrzeszenia pomagają klientom w wypełnianiu aplikacji do biura Prokuratora Generalnego Stanu Illinois, który administruje powyższy program.

Ponadto służymy ofiarom przestępstw kryminalnych poradą, wsparciem, udzielamy informacji i referujemy do innych organizacji, jeśli jest taka potrzeba. Pomagamy w uzyskaniu raportu policyjnego.