Program dla ofiar przemocy domowej

Służymy ofiarom przemocy domowej poradą, wsparciem, udzielamy informacji i referujemy do innych organizacji, jeśli jest taka potrzeba. Pomagamy w uzyskaniu raportu policyjnego.

Program oferuje:

 • poradnictwo indywidualne,
 • spotkania grupowe,
 • konsultację dla dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy w rodzinie,
 • asystujemy w złożeniu raportu policyjnego,
 • pomagamy w uzyskaniu cywilnego i kryminalnego Zabezpieczenia Prawnego (Order of Protection),
 • pomagamy w znalezieniu miejsca w schroniskach dla ofiar przemocy domowej,
 • udzielamy informacji na temat możliwości samo-sponsorowania (VAWA program),
 • udzielamy informacji na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata.

Usługi dla ofiar przemocy domowej i członków ich rodzin są bezpłatne. W sprawie dodatkowych informacji albo umówienia spotkania prosimy dzwonić:

 • Biuro na północy: (773) 282-8206 ext. 333 albo 331 lub 345
 • Biuro na południu: (773) 427-6345
 • Pomoc sądowa: (773) 427-6357

 

W czasie grupowych, czy też indywidualnych spotkań kobiety mają często po raz pierwszy w życiu okazję do wyrażenia swoich uczuć i opowiedzenia o swoim problemie, nie narażając się na ocenę i mając poczucie, że wszystkie udzielone przez nie informacje są poufne i nigdy nie zostaną wykorzystane przeciwko nim. Najważniejsze jest jednak to, że poprzez uczestnictwo w naszym programie zyskują świadomość, że nie są pozostawione same sobie i mają prawa i możliwości do świadomej zmiany sytuacji w jakiej się znalazły.