Programy i serwisy

Pięć departamentów Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego oferuje swoim klientom programy i serwisy, które są w stanie zmienić ich życie i sprawić, że staną się pełnoprawnymi członkami swoich społeczności z korzyścią dla wszystkich. Programy naszej organizacji stanowią swoiste źródło możliwości do zmiany czyjegoś życia - "resources for changing lives".

Edukacja


Pośrednictwo pracy


Usługi dla imigrantów


Programy kliniczne


Programy pomocowe


Kontakt