Program psycho - edukacyjny dla mężczyzn sprawców przemocy wobec kobiet

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wyksztalcenia i sytuacji ekonomicznej. Niektórzy mężczyźni stosują przemoc wobec swoich partnerek, aby dominować nad nimi i je kontrolować. Przemocy w żaden sposób nie można usprawiedliwić, ale można ją przerwać. Pomaga w tym nasz program, gdzie można rozpoznać , jakie zachowania są przemocą domowa, przyjąć pełną odpowiedzialność za stosowanie przemocy wobec bliskich i nauczyć się rozwiązywać konflikty rodzinne w pozytywny i efektywny sposób.
Program składa się z 26 cotygodniowych sesji i rozpoczyna się indywidualnym, bezpłatnym spotkaniem z osoba prowadząca program. Uczestnikami programu mogą być zarówno mężczyźni zobligowani nakazem sadowym jak i osoby, które z własnej woli chcą przerwać cykl przemocy w swoich rodzinach.

Po więcej informacji oraz zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się dzwoniąc pod numer: (773) 427 -6313 or direct (773) 427-6313.