Program Dla Ofiar Przemocy Domowej

Program Dla Ofiar Przemocy Domowej

PAA prowadzi program dla imigrantek i ich dzieci będących ofiarami przemocy domowej. Program prowadzony jest w języku polskim i oferuje:

  • poradnictwo indywidualne,
  • spotkania grupowe,
  • terapię za pomocą sztuki dla dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy w rodzinie,
  • asystujemy w złożeniu raportu policyjnego,
  • pomagamy w uzyskaniu cywilnego i kryminalnego Zabezpieczenia Prawnego (Order of Protection),
  • pomagamy w znalezieniu miejsca w schroniskach dla ofiar przemocy domowej,
  • udzielamy informacji na temat możliwości samo-sponsorowania (VAWA program),
  • udzielamy informacji na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata.

W czasie grupowych, czy też indywidualnych spotkań kobiety mają często po raz pierwszy w życiu okazję do wyrażenia swoich uczuć i opowiedzenia o swoim problemie, nie narażając się na ocenę i mając poczucie, że wszystkie udzielone przez nie informacje są poufne i nigdy nie zostaną wykorzystane przeciwko nim. Najważniejsze jest jednak to, że poprzez uczestnictwo w naszym programie zyskują świadomość, że nie są pozostawione same sobie i mają prawa i możliwości do świadomej zmiany sytuacji w jakiej się znalazły.