Leczenie uzależnień

Punkt Wyjścia
Intensywny Program Leczenia Uzależnień

Uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub leków jest chroniczną, postępującą chorobą, która nieleczona często prowadzi do śmierci. Jej rozwój może powstrzymać tylko całkowita abstynencja. Ludzie dotknięci tą chorobą nie są w stanie utrzymać długotrwałej abstynencji i pokonać piętrzących się problemów bez profesjonalnej pomocy.

Punkt Wyjścia pomaga uzależnionym osobom i ich rodzinom zrozumieć dynamikę tej podstępnej choroby, uczy metod ułatwiających utrzymanie abstynencji oraz efektywnych sposobów rozwiązywania problemów. Program jest prowadzony przez zespół specjalistów mówiących zarówno po polsku jak i po angielsku, którzy w pracy terapeutycznej wykorzystują najbardziej aktualną wiedzę naukową z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.

Program terapeutyczny zajmuje się wszystkimi złożonymi aspektami uzależnienia i oferuje:

  • terapię indywidualną, grupową i rodzinną,
  • interwencje wspierające terapię,
  • cykl wykładów dotyczących najnowszej wiedzy o uzależnieniach,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków w pracy,
  • wprowadzenie do filozofii programów opartych na 12 Krokach takich jak Anonimowi Alkoholicy, Anonimowi Narkomanii i Al-Anon,
  • co tygodniowe spotkania podtrzymujące trzeźwość po ukończeniu leczenia.

Po więcej informacji i ewentualne zapisanie się na grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych prosimy o kontakt pod numer tel: (773) 282-8206 wew. 349 wew. 357

Program jest sponsorowany przez Illinois Departament of Human Services, Division of Alcoholism and Substance Abuse i Chicago Departament of Public Health, Office of Substance Abuse and Tobacco Control.

Po więcej informacji i umówienie prosimy dzwonić pod numer telefonu: 773 -282-8206

  • ext. 349
  • ext. 354
  • ext. 357
  • ext. 347