Biuro porad mieszkaniowych

Technical Assistance Community Development (TECOM) dawiej znany jako Housing Resource Center służy jako unikalne i solidne źródło informaji i porad dotyczących pomocowych programów mieszkaniowych dla osób z niskim i średnim dochodem, przeciwdziałaniu bezdomności, zabezpieczniu istniejących mieszkań, ochroną osób zagrożonych odebraniem mieszkania przez banki, bezpieczeństwa budynków mieszkalnych. Organizacja prowadzi także szkolenia dla właścicieli budynków apartamentowych i osób wynajmujących mieszkania w zakresie rozwiązywania konfliktów, zabraniania wstępu, eksmisji czy też dyskryminacji.

Celem TECOM jest pomoc osobom z niskim i średnim dochodem w zakresie utrzymania mieszkań a w konsekwencji zapobieganie bezdomności. Program został stworzony jako system informacyjny a w jego skład wchodzą agencje zarówno publiczne jak i prywatne.

Nowoprzybyli imigranci ze słabą znajomością języka angielskiego bywają często ofiarami bezwzględnych właścicieli budynków mieszkalnych. Obserwujemy wzrastającą liczbę bezprawnych zamknięć, eksmisji, problemów z odzyskaniem depozytu mieszkalnego - które stoją w jawnej sprzeczności z przepisami zawartymi w następujących ustawach: Chicago Heat Ordinance, Residential Landlord Tenant Ordinance, Fair Housing Act. Program opracowuje również sposoby rozwiązywania problemówm mieszkaniowych osób specjalnej troski. Organizacja pomaga również w zakresie rozwiązywania problemów kredytowych, problemów przy remontach domów, opracowaniu dwujęzycznych materiałów informacyjnych, szkoleniu w zakresie otrzymywania kredytów na remont budynkówm mieszkalnych.

Program Zrzeszenia Amerykańsko-Polskiego Housing Resource Center (HRC) oferuje pomoc całej społeczności Chicago - jakkolwiek ze szczególnym uwzględnieniem polsko języcznych mieszkańców (imigrantów z Polski i Europy Wschodniej). Naszym celem jest kierowanie osób wymagających pomocy to właściwych prawników, kredytodawców oraz sprawdzonych, dobrych i finansowo przystępnych usług w zakresie remontu mieszkań.


Przewodnik dla Konsumenta o Rzetelnych Pozyczkach i Zachowaniu Wlasnosci Domu - przygotowany przez John Marshall Law School Fair Housing Legal Support Center (po polsku)

https://jmls.uic.edu/experiential-education/clinics/fairhousing/resources