Poradnia zawodowa

Poradnia Zawodowa Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego powstała z myślą o zapewnieniu źródła informacji na temat amerykańskiego rynku pracy oraz możliwości edukacyjnych dla wszystkich potrzebujących, a w szczególności dla ogromnej liczby emigrantów z Polski. Dla wielu z nich jesteśmy jedynym źródłem informacji w języku polskim. Pragniemy, aby okazana przez nas pomoc przyczyniła się do pozytywnych zmian w życiu naszych klientów i pomogła im w realizacji ich marzeń. Nasze zamierzenia realizujemy poprzez oferowanie indywidualnych konsultacji, darmowych wykładów i prezentacji poświęconych amerykańskiemu rynkowi pracy, możliwościom edukacyjnym i innym pokrewnym tematom. Udzielamy również informacji w zakresie amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego, finansowania nauki, wiz studenckich, ewaluowania dyplomów z Polski, oraz kontynuacji studiów na uczelniach amerykańskich.

KONSULTACJE

Poradnia Zawodowa oferuje konsultacje indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego oraz spraw dotyczących wyborów edukacyjnych. Są one oferowane osobom, które ukończyły szkołę, zastanawiają się nad zmianą zawodu, pragną podnieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych zupełnie niezdecydowanych. Dla świeżo przybyłych imigrantów oferujemy pomocne informacje dotyczące amerykańskiego rynku pracy oraz różnic kulturowych, które mogą stanąć na drodze do zdobycia pierwszej pracy. Dla najbardziej niezdecydowanych oferujemy możliwość przeprowadzenia testów sprawdzających predyspozycje zawodowe.

WYKŁADY I PREZENTACJE

Istotną częścią naszej działalności jest organizacja comiesięcznych wykładów i prezentacji dotyczących wszelkich aspektów rynku pracy, edukacji, oraz różnic kulturowych. Poprzez regularne organizowanie naszych spotkań, mamy nadzieję, że staną się one dla naszych klientów bezcennym źródłem informacji oraz zagoszczą w ich kalendarzach na stałe. Szeroki zakres oferowanych tematów począwszy od prezentacji szkół, i członkostwa w związkach zawodowych, a na koncepcie networku, skończywszy ma na celu zapoznanie naszych klientów z realiami amerykańskiego rynku pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby uczestnicy naszych spotkań otrzymywali materiały dotyczące prezentowanych zagadnień. Uczestnictwo w naszych prezentacjach jest nieodpłatne a wstęp jest wolny dla każdego.

AMERYKAŃSKI SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Amerykański system szkolnictwa wyższego różni się w sposób zdecydowany od swojego polskiego odpowiednika. Na przykład, nie istnieje ograniczenie wiekowe dla osób pragnących podjąć studia w Ameryce. Każda osoba pragnąca wrócić na studia lub też podjąć je od początku może to zrobić - wymagane jest tylko ukończenie szkoły średniej i chęć kandydata. Dodatkowym atutem studiowania w Ameryce jest fakt, że w momencie podjęcia studiów nikt nie podlega wymogowi chodzenia do szkoły w pełnym wymiarze godzin – decyzja o ilości przedmiotów w danym semestrze całkowicie zależy od studenta. Oprócz tego możliwe jest ukończenie programów o różnej długości i poziomie zaawansowania w zależności od indywidualnych potrzeb.

FINANSOWANIE STUDIÓW

Powszechnym jest przekonanie, że szkoły wyższe w Ameryce są tak drogie, że stosunkowo niewiele osób może pozwolić sobie na zdobycie tutaj wyższego wykształcenia. Stwierdzenie to jest tylko w części prawdziwe. Prawdą jest, że amerykańskie szkoły są drogie, jednak bardzo niewielu studentów płaci za swoją naukę w całości z własnej kieszeni. Rząd Stanów Zjednoczonych, niezliczone fundacje, oraz uczelnie stworzyły system pomocy finansowej dla studentów, który zapewnia im niezbędną pomoc w formie zapomóg, stypendiów, pożyczek subsydiowanych, oraz programów pracy. Każdy student podejmujący naukę na poziomie wyższym ma prawo ubiegania się o pomoc finansową. Największą przeszkodą dla emigrantów w uzyskaniu pomocy finansowej na studia jest brak stałego pobytu.

WIZY STUDENCKIE

Dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Stanach Zjednoczonych oferujemy podstawowe informacje dotyczące procesu ubiegania się o wizę studencka typu F-1. Jednocześnie zawiadamiamy Państwa, że w chwili obecnej nie posiadamy możliwości oferowania pomocy przy wypełnianiu dokumentów związanych z procesem wizowym. Aplikacje oraz wykaz niezbędnych dokumentów zazwyczaj dostępne są na stronach internetowych szkół. Strona internetowa urzędu emigracyjnego oferuje również aplikacje wizowe wraz z szczegółowymi instrukcjami.

EWALUACJA DYPLOMÓW

Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu większość dyplomów oraz certyfikatów otrzymanych poza granicami Stanów Zjednoczonych może być przetłumaczona, ewaluowana i konsekwentnie zaliczona jako równoważniki dyplomów amerykańskich. Proces ten znany jest jako ewaluacja nie nostryfikacja. Dyplomy poddaje się procesowi ewaluacji w celu kontynuacji nauki w Stanach Zjednoczonych, podjęcia pracy w zawodzie wyuczonym, lub podejścia do egzaminów nadających prawo wykonywania zawodu w danym stanie. Wybór firmy ewaluującej leży w gestii instytucji, dla której wykonujemy ewaluację.

KONTYNUACJA STUDIÓW NA UCZELNIACH AMERYKAŃSKICH

Osoby, które nie ukończyły szkoły wyższej w swoim ojczystym kraju mogą kontynuować naukę na uniwersytetach amerykańskich. W większości przypadków możliwym jest uznanie przedmiotów już zaliczonych przez nowo-wybraną uczelnię. W celu rozpatrzenia podania o zaliczenie przedmiotów szkoły wymagają ewaluacji indeksu z poprzedniej instytucji edukacyjnej (przeczytaj sekcję Ewaluacja Dyplomu). Tylko uniwersytet może podjąć decyzję o ilości zaliczonych przedmiotów.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Jeżeli chcielibyście państwo zdobyć więcej informacji na temat indywidualnych konsultacji, naszych wykładów i prezentacji, amerykańskiego systemu szkolnictwa wyższego, finansowania studiów, wiz studenckich, ewaluacji dyplomów oraz przenoszenia się na uczelnie amerykańskie, proszę skontaktować się z Panią Katarzyną Rachwał.


Tel. 773-282-1122 wewn. 414