Biuro pracy

Biuro pracy przy Zrzeszeniu Polsko Amerykańskim oferuje usługi zarówno dla osób poszukujących pracy jak i pracodawców. Oferujemy różnorodne programy od szkolenia zawodowego, przygotowania i znajdowania pracy aż do różnorakich kursów komputerowych. 

chiWorkforceChicago Cook Workforce Partnership to organizacja non-profit utworzona przez burmistrza miasta Chicago Rahma Emmanuela oraz przewodniczącą rady powiatu Cook Toni Preckwinckle. Stowarzyszenie administruje prywatne i federalne środki finansowe przeznaczone na utrzymanie 50-ciu agencji członkowskich, w tym 10-ciu biur pracy. Wspomniane agencje promują wszechstronny rozwój siły roboczej poprzez szkolenia pracownicze, pomoc przy znajdowaniu pracy stymulując w ten sposób rozwój ekonomiczny Chicago i powiatu Cook.