Opieka nad Starszymi Osobami w Ich Domach

Zrzeszenie Amerykańsko Polskie, po otrzymaniu zgody Stanowego Wydziału do Spraw Opieki nad Starszymi Ludźmi, od 1995 roku prowadzi z powodzeniem program zwany HOMEMAKER. Program ten jest powszechnie określany jako opieka nad starszymi, chorymi ludźmi. Pomoc ta jest udzielana osobom kwalifikującym się do jej otrzymania w ich domach, przez opiekunów domowych, którzy posiadają wymagane przeszkolenie w tym zakresie.

Celem programu jest utrzymanie, wspomaganie i zabezpieczenie codziennego funkcjonowania osobom starszym w ich domach (a nie w domach starców) zgodnie z zatwierdzonym dla ich potrzeb planem opieki. Dobrze opracowany plan opieki, odpowiedni do warunków konkretnej osoby zawiera pomoc lub wykonanie między innymi czynności i obowiązków dnia codziennego w domu klienta takich jak: higiena osobista, przygotowanie posiłków, kąpiel, pranie, zakupy, utrzymanie czystości w domu i inne. Taka pomoc może być zatwierdzona dla osób w wieku lat 60 i powyżej mających określone problemy zdrowotne ograniczające ich sprawność fizyczną czy umysłową.

Innym ograniczeniem może być kwota oszczędności (do $ 10,000 na jedną osobę) i miesięczny dochód, od wysokości którego zależy ewentualna dopłata do opieki lub pomoc ta będzie prowadzona za darmo. O tym decyduje stanowy pracownik socjalny w czasie wizyty domowej u klienta w bezpośredniej rozmowie z nim lub z członkiem jego rodziny. 

Po więcej informacji prosimy dzwonić pod numer: (773) 427-6330.