Praktyki/staż w zakresie mediów społecznościowych i koordynacji imprez charytatywnych

Praktykant/Stażysta jest odpowiedzialny za pomoc Zespołom Odpowiedzialnym za Dewelopment i Koordynowanie Imprez Charytatywnych w planowaniu i egzekucji szerokiej gamy projektów.

Stażysta nabierze doświadczenia w:

 • Planowaniu, egzekucji i koordynacji imprez
 • Komunikowaniu, pracy zespołowej, rozwiazywaniu problemów, obsłudze klienta i marketingu imprez charytatywnych
 • Koordynacji Mediów Społecznościowych
 • Wprowadzaniu, uzupełnianiu i korygowaniu danych w bazach danych
 • Asystowaniu w pracy administracyjnej
 • Pomaganiu w czynnościach administracyjnych w tym przy pisaniu grantów, faksowaniu, przygotowywaniu korespondencji, wykonywaniu telefonów i innych przydzielonych funkcji/obowiązków
 • Badaniu/poszukiwaniu nowych możliwości pasujących do misji Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego.

Idealny kandydat powinien:

 • Zwracać uwagę na detale i wykonywać prace na czas
 • Umieć wyznaczać priorytety i pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie
 • Błyskotliwy i zmotywowany do pracy
 • Z łatwością nawiązywać kontakty z rożnymi współpracownikami
 • Umieć utrzymać poufne informacje w tajemnicy
 • Posiadać bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mówieniu i pisaniu
 • Posiadać znajomość różnych mediów społecznościowych w tym: Facebook, Twitter, You Tube między innymi

Osoba powinna demonstrować umiejętność pracy w zespole jak również posiadać bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komputerowe.  Potencjalny kandydat musi być samodzielny i wykazywać się niezłomną etyką pracy.  Wyksztalcenie akademickie  w zakresie rekreacji, planowanie spotkań biznesowych, marketingu, turystyki lub dziedzin pokrewnych zalecane/rekomendowane. Stażysta musi być przygotowany do:

 • Przychodzenia do pracy przynajmniej raz w tygodniu
 • Partycypowania w imprezach i akcjach charytatywnych, w które zaangażowane jest Zrzeszenie Amerykańsko Polskie.