Staż dziennikarski

Stażysta jest odpowiedzialny za pomoc Zespołowi Administracyjnemu i Advancement   w planowaniu, kreowaniu i koordynacji kwartalnika „Newsletter”.

Stażysta zdobędzie doświadczenie w:

 • W kreowaniu interesujących i mających istotne znaczenie „postów online” dotyczących istotnych wiadomości i tematów
 • Asystowaniu  przy projektach wydawniczych i pomocy redaktorom/edytorom
 • Proponowaniu/poddawaniu nowych pomysłów co do treści
 • Kreowaniu nowych pomysłów w odniesieniu do kampanii, projektowania witryn internetowych i generowania treści
 • Gromadzeniu i sprawdzaniu faktów, pisaniu o imprezach i krótkich artykułów
 • Pisaniu do różnych sekcji biuletynu, gdy jest to konieczne
 • Budowaniu swojego profesjonalnego portfolio i w publikowaniu
 • Poszukiwaniu nowych możliwości w realizacji misji Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego

Idealny kandydat powinien:

 • Posiadać wyjątkowe umiejętności związane z pisaniem i edytowaniem, zdolności analityczne, skrupulatność i dbałość o szczegóły i prawdziwość faktów
 • Umieć ustalać priorytety i pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie
 • Pracować samodzielnie
 • Znać biegle Microsoft Office i różne platformy mediów społecznościowych
 • Potrafić wykonywać prace w ściśle określonych ramach czasowych
 • Umieć komunikować się z rożnymi pracownikami

Dodatkowe punkty dla kandydata, który:

 • Studiuje na następujących kierunkach: komunikacja, dziennikarstwo, reklama, public relations j. angielski  lub innych pokrewnych
 • Biegle zna Photo Shop, Adobe Premiere Pro  lub ma doświadczenie  w Graphic Design